Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Allmän förskola

Vi erbjuder allmän förskola för tre-, fyra- och femåringar från höstterminens början det år som barnet fyller tre. Allmän förskola är frivillig.

Allmän förskola innebär att barnet erbjuds avgiftsfri, pedagogisk verksamhet i förskola, 525 timmar per läsår.
Verksamheten följer skolans läsår och bedrivs därför inte under några lov.

De 525 timmarna som erbjuds, fördelas på 15 timmar per vecka. Du kan välja att lämna barnet tre timmar varje vardag i veckan (inga måltider ingår) eller fem timmar tre dagar i veckan (lunch ingår). Respektive förskola bestämmer vilka tider verksamheten bedrivs på.

Allmän förskola är ingen barnomsorgsplacering. Barnet får bara vara på förskolan de bestämda 15 timmarna per vecka och är hemma alla lov. Om du skulle få behov av att utöka tiden kan du ställa barnet i kö till barnomsorg. Syskon har inte förtur till placering på samma förskola om det äldre barnet har en allmän förskoleplacering.

Allmän förskola avslutas varje läsår vilket gör att du måste göra en ny ansökan inför varje nytt läsår.

Läsårstider 2019/2020

Höstterminen 2019-08-20 -- 2019-12-19
Vårterminen 2020-01-08 -- 2020-06-11

Allmän förskola kombinerat med barnomsorg på förskola

Om ditt barn har en ordinarie barnomsorgsplacering på en förskola i kommunen, ska du inte göra någon ansökan om allmän förskola. Avgiften ändras automatiskt utifrån det schema du registrerat.

Om du lämnar barnet på andra tider än vad som gäller för allmän förskola, betalar du 65 % av ordinarie avgift. Om barnet är schemalagt de bestämda tiderna för allmän förskola betalar du ingen avgift.

Avdraget på avgiften för allmän förskola gäller bara under skolterminerna. Under jul- och sommarlov betalar alla ordinarie avgift (även om barnet är ledigt från förskolan).

Om du har en ordinarie barnomsorgsplacering får du lämna ditt barn även under loven och du kan, om du ska arbeta eller studera, utöka tiden. Eventuella syskon har förtur till placering på samma förskola.

Allmän förskola kombinerat med barnomsorg i familjedaghem

Allmän förskola bedrivs inte i omsorgsformen pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Om ditt barn har en sådan placering erbjuds ni allmän förskola som ett komplement till den placeringen. Barnet kan ha kvar sin placering hos dagbarnvårdaren, men du ansvarar då själv för att transportera barnet till och från förskolan. Om du vill ha allmän förskola som komplement till familjedaghemmet måste du anmäla det.

Denna sida uppdaterades 2019-08-15

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.