Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Vanliga frågor och svar om avgiftskontrollen

Varför görs avgiftskontrollen​?
För att följa upp att alla familjer betalat rätt avgift. Det är en rättvisefråga att alla behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt för oss att betala tillbaka de avgifter som blivit för höga som det är att kräva in det som fattas. 

Hur går avgiftskontrollen till?
Vi kontrollerar alla faktorer som påverkar avgiften. Ditt hushålls taxerade inkomst hämtas från Skatteverket. Den taxerade inkomsten delas med 12 och då får vi fram en genomsnittlig månadsinkomst. Månadsinkomsten jämförs sedan med de inkomstuppgifter ditt hushåll har lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg.

Om skillnaden mellan fakturerad avgift och beräknad avgift är mindre än 600 kronor kommer avgiften inte faktureras eller återbetalas.

Vilka politiska beslut har fattats om avgiftskontrollen?
Beslutet om att införa retroaktiv avgiftskontroll tog Barn- och utbildnings-nämnden den 13 november 2014, Bun § 81. Den 22 januari 2015, Bun § 9 beslutade nämnden reglerna för avgiftskontrollen.

Varför kontrollerar ni två år tillbaka i tiden?
Skatteverkets taxeringsuppgifter finns inte tillgängliga tidigare.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?
Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Som räkningsmottagare eller inkomstgrundare på en placering är du skyldig att meddela rätt inkomst och familjeförhållande till kommunen. 

Jag ska få tillbaka pengar. Kan ni dra av det på nästa barnomsorgsfaktura?
Nej, vi kan tyvärr inte koppla ihop avgiftskontrollen med den vanliga barnomsorgsavgiften.

När får jag min faktura?
Vi kommer fakturera i olika omgångar under våren. Kontrollen har gjorts utifrån räkningsmottagarens födelsemånad (inte barnets). De första som får fakturor är de som är födda i början av kontrollåret.

Hur snabbt ska fakturan betalas?
Fakturan ska betalas inom 60 dagar från fakturadatum.

Vad ska jag göra om jag inte förstår fakturans underlag?
Du kontaktar oss via e-post eller telefon. 

Jag kan inte betala hela fakturan på en gång. Hur gör jag?
Då kan du ansöka om anstånd genom att kontakta oss via e-post eller telefon. Du kan maximalt få anstånd i 6 månader från fakturans ordinarie förfallodatum. Under de sammanlagt 8 månaderna väljer du själv om du vill betala göra delbetalningar elller betala hela beloppet vid ett tillfälle. Om fakturan inte betalats under anståndstiden hanteras den enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande.

Jag tror inte fakturan stämmer. Hur bestrider jag den?
Om du vill bestrida en faktura ska du göra det skriftligt inom en månad från fakturadatum. Det är viktigt att du noga beskriver vad du bestrider och skickar med tydliga underlag som styrker dina uppgifter. När vi utrett ärendet skickar vi hem ett beslut till dig.

Stängs mitt barn av från barnomsorgen om jag inte betalar i tid?
Skara kommun kommer inte stänga av några barn från barnomsorgen på grund av obetalda fakturor från avgiftskontrollen. Efter en påminnelse kommer fakturan gå vidare till inkasso.

Vad har jag gjort för fel när jag måste betala tillbaka pengar?
Det vanligaste felet är att man glömt att anmäla att inkomsten ändrats.
En annan vanlig orsak är att man inte anmält delar i inkomsten som är skattepliktiga t.ex ersättning för obekväm arbetstid, övertid med mera.

Många missar att anmäla ändrade familjeförhållanden som påverkar avgiften.
En sammanboende vuxen ska till exempel anmälas som inkomstgrundare på barnomsorgsplaceringen, även om den personen inte är biologisk förälder till barnet.

Vad räknas som inkomst?
Med inkomst menas de pengar hushållet får som ni betalar skatt på, till exempel inkomst av tjänst, OB-tillägg, övertid, föräldrapenning, sjukpenning med mera.

Vad räknas inte som inkomst?
Inkomster som inte är avgiftsgrundande är till exempel studiestöd från CSN, försörjningsstöd, bostadsbidrag, etableringsstöd med mera.

Vi har separerat. Vem ska betala fakturan?
De som stod som inkomstgrundare under kontrollåret har också ansvar för att fakturan blir betald, men det är den som stod som räkningsmottagare som kommer att bli fakturerad. 

Kan ni inte dela upp fakturabeloppet och skicka ​en till varje inkomstgrundare?
Nej, vi fakturerar bara räkningsmottagaren och kommer inte dela upp fakturan mellan inkomstgrundarna.

Hur kommer jag enklast i kontakt med er?
Ofta går det snabbare för oss att besvara e-post än telefonsamtal.
Vi rekommenderar därför att du i första hand e-postar dina frågor till oss.
Du får då ett autosvar om att ditt ärende har kommit fram, och sedan kontaktar vi dig så fort vi kan.
Vår telefontid för frågor om avgiftskontrollen öppnas i samband med att de första fakturorna skickas ut.

Varför får jag inte alltid svar på min fråga direkt när jag ringer?
För att du lättare ska komma fram har vi valt att ha många som svarar under telefontiden. Det är därför inte säkert att den som svarar är insatt i alla regler för avgiftskontrollen.

Denna sida uppdaterades 2019-09-23

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.