Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Placering

När du accepterat den erbjudna platsen, gör vi en placering till ditt barn. 

På "Mina sidor för barnomsorg" registrerar du schema, anmäler inkomst och säger upp placeringen mm. Vill du ha hjälp med registreringen måste du fylla i aktuell blankett och skicka in till oss.

Alla förändringar som kan komma att påverka ditt barns placering i barnomsorgen ska du anmäla till barn- och utbildningskontoret.

En placering på förskola eller i familjedaghem som inte nyttjats under
2 månader kommer avslutas, och du får ansöka om barnomsorg igen när du behöver det.

Inkomstuppgift

Barnomsorgsavgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomst per månad, före skatt (bruttoinkomst). Inkomstuppgift ska lämnas:

  • när barnet ska börja i barnomsorgen
  • när familjens inkomst ändras
  • när familjeförhållanden ändras
  • när Barn- och utbildningskontoret begär det

Om det inte finns någon anmäld inkomst på placeringen beräknas avgiften på maxinkomst, som för närvarande är 46080 kronor per hushåll och månad. Om det finns en anmäld inkomst beräknas avgiften på den (även om den är gammal) tills en ändring kommer in.

Schema

För att kunna planera verksamheten och bemöta ditt barn på bästa sätt, är det viktigt att förskolan vet vilka tider du lämnar och hämtar ditt barn.

Barnets schema ska stämma med ditt tillsynsbehov. Arbets- och studietider (inklusive restid) utgör tillsynsbehovet. Sjukskrivning räknas som arbete.

Schema lämnar du löpande vid förändringar via "Mina sidor för barnomsorg" eller på blankett.

Tillfälliga ändringar eller semesterledigheter ska inte registreras i schemat. Sådana ändringar ska du bara meddela förskolan. 

Arbetslöshet

Om du blir arbetslös får du lämna ditt barn 15 timmar per vecka.

Du kan välja att lämna barnet tre timmar varje vardag (inga måltider ingår), eller fem timmar tre vardagar i veckan (lunch ingår). Förskolan bestämmer vilka tider under dagen som verksamheten bedrivs.

När du får arbete igen finns det utrymme på förskolan att utöka tiden för ditt barn direkt. 

Barn som inte är gemensamma räknas som barn i familjen och följer samma regler.

Arbetsbefrielse

Skara kommun jämställer arbetsbefrielse med arbetslöshet. Detta innebär att du får lämna ditt barn 15 timmar/vecka på samma sätt som gäller vid arbetslöshet.

Föräldraledighet

När du ska vara föräldraledig får du lämna barnet som vanligt till tre veckor efter beräknad nedkomst. Efter det får barnet vara 15 timmar per vecka på förskolan. Ordinarie barnomsorgstaxa gäller.

Du kan välja att lämna barnet tre timmar varje vardag (inga måltider ingår) eller fem timmar tre vardagar i veckan (lunch ingår).

Förskolan bestämmer vilka tider under dagen som verksamheten bedrivs.

Barn som inte är gemensamma räknas som barn i familjen och följer samma regler.

Delat boende

Om du och barnets andra förälder har separerat, och barnet delar sitt boende mellan er, ska ni ha var sin placering utifrån var och ens behov av barnomsorg.

Ni får då var sin faktura på barnomsorgsavgiften, utifrån respektive hushålls inkomst före skatt per månad. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till gemensamma barn och ordinarie maxtaxa.

Om du är sambo eller gift med någon som inte är biologisk förälder till barnet ska den personens inkomst också anmälas som inkomst för beräkning av avgiften.

Denna sida uppdaterades 2019-01-17

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.