Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Placering

När du accepterat den erbjudna platsen, gör vi en placering till ditt barn. 

På "Mina sidor" för barnomsorg och skolval, registrerar du schema, inkomst och
uppsägning m.m. Om du inte har BankID fyller du i avsedd blankett och skickar in till oss för registrering.

Som inkomstgrundare på en barnomsorgsplacering är du ansvarig att anmäla de uppgifter i ditt hushåll, som vi behöver för att kunna hantera ditt barns placering på bästa sätt.

Från och med den 1 februari 2020 tillhandahåller Skaras kommunala förskolor blöjor till placerade barn, när de är på förskolan. Upphandling av blöjor görs centralt för hela kommunen, och det finns en sorts blöjor av ett märke.

Om barn av medicinska skäl behöver en annan lösning, och det kan styrkas med ett intyg, kan förskolan erbjuda en annan sorts blöja av dem som finns i det upphandlade sortimentet.

De vårdnadshavare som, av andra skäl än styrkta medicinska, vill att barnet har en annan blöja än den upphandlade får själva bekosta dem och ansvara för att de finns på förskolan. 

En placering får som längst vara vilande i 2 månader. Under den tiden betalar du avgift enligt fastställd taxa. En placering som inte använts på 2 månader kommer att avslutas, och skulle det bli aktuellt med barnomsorg igen får du göra en ny ansökan.

Inkomstuppgift

Barnomsorgsavgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomst per månad, före skatt (bruttoinkomst). Inkomstuppgift ska lämnas:

  • när barnet ska börja i barnomsorgen
  • när familjens inkomst ändras
  • när familjeförhållanden ändras
  • när barn- och utbildningskontoret begär det

Om du är sambo eller gift med någon som inte är biologisk förälder till barnet ska den personens inkomst också anmälas som inkomst för beräkning av avgiften.

Om det inte finns någon anmäld inkomst på placeringen beräknas avgiften på maxinkomst, som för närvarande är 47 490 kronor per månad och familj. Om det finns en anmäld inkomst beräknas avgiften på den (även om den är gammal) tills en ändring kommer in.

Schema

För att kunna planera verksamheten och bemöta ditt barn på bästa sätt, är det viktigt att förskolan vet vilka tider du lämnar och hämtar ditt barn.

Barnets schema ska stämma med ditt tillsynsbehov. Arbets- och studietider (inklusive restid) utgör tillsynsbehovet. Sjukskrivning räknas som arbete.

Schema registrerar du via "Mina sidor" för barnomsorg och skolval eller på avsedd blankett.

Tillfälliga ändringar och semesterledigheter ska inte registreras i schemat. De ändringarna ska du bara meddela förskolan. 

Arbetslöshet

Om du blir arbetslös får du lämna ditt barn 15 timmar per vecka.

Du lämnar då barnet tre timmar varje vardag (inga måltider ingår), eller fem timmar tre vardagar per vecka (lunch ingår). Förskolan bestämmer vilka tider som gäller.

När du får arbete igen finns det utrymme på förskolan att direkt utöka tiden för ditt barn. 

Barn som inte är gemensamma räknas som barn i familjen och följer samma regler.

Arbetsbefrielse

Skara kommun jämställer arbetsbefrielse med arbetslöshet. Detta innebär att du får lämna ditt barn 15 timmar/vecka på samma sätt som vid arbetslöshet.

Föräldraledighet

När du ska vara föräldraledig får du lämna barnet som vanligt till tre veckor efter beräknad nedkomst. Efter det får barnet vara 15 timmar per vecka på förskolan. Ordinarie barnomsorgstaxa gäller.

Du får lämna barnet tre timmar varje vardag (inga måltider ingår), eller fem timmar tre vardagar per vecka (lunch ingår). Förskolan bestämmer vilka tider som gäller.

Barn som inte är gemensamma räknas som barn i familjen och följer samma regler.

Växelvis boende

Om du och barnets andra förälder har separerat, och barnet delar sitt boende mellan er, ska ni ha var sin placering utifrån var och ens behov av barnomsorg.

Ni får då var sin faktura på barnomsorgsavgiften, utifrån respektive hushålls inkomst före skatt per månad. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till gemensamma barn och ordinarie maxtaxa.

Denna sida uppdaterades 2020-01-20

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.