Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidraget avskaffat

Den 18 november 2015 sa riksdagen ja till regeringens proposition 2014/15:147 om att avskaffa vårdnadsbidraget. Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag upphör från och med den 1 februari 2016.

Beslut som är tagna före den 31 januari om bidrag som börjar betalas ut före den 31 januari fortsätter att löpa beslutstiden ut.

Förutsättningar för dig som har vårdnadsbidrag

 • Barnet ska ha fyllt ett år men får inte ha fyllt tre år.
 • Du måste ha använt 250 hela dagar med föräldrapenning (sjukpenning- eller grundnivå) för det barn du söker vårdnadsbidrag för.
 • Du och barnet ska vara folkbokförda på samma adress i Skara kommun.
 • Barnet får inte vara placerat i barnomsorg som Skara kommun finansierar.

Ersättningar som inte får kombineras med vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidrag betalas inte ut om du eller din make/maka/sambo får:

 • föräldrapenning för barnet eller dess syskon
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
 • sjukpenning eller rehabiliteringspenning, efter det att sådan ersättning lämnats för 365 dagar
 • sjukpenning under, eller omedelbart efter, arbetslöshetsersättning
 • sjuk-/aktivitetserättning
 • ålderspension
 • äldreförsörjningsstöd
 • introduktionsersättning

Ersättningen

 • Vårdnadsbidraget betalas ut med 3000 kronor per barn och månad. Vid del av månad (start- och slutmånad) är bidraget 100 kronor per dag och barn.
 • Vårdnadsbidraget betalas ut i efterskott, första måndagen påföljande månad.
 • Vårdnadsbidraget betalas inte ut retroaktivt.
 • Vårdnadsbidraget är skattefritt men inte pensionsgrundande, och ingår inte i den sjukpenninggrundade inkomsten.
 • Vårdnadsbidraget räknas som bidragsgrundande inkomst om du ansöker om bostadsbidrag, försörjningsstöd eller bostadstillägg för pensionärer.
 • Vårdnadsbidrag som utbetalats felaktigt kommer att krävas tillbaka.
 • Vårdnadsbidraget kan kombineras med arbete och studier.

När du beviljats vårdnadsbidrag är du skyldig att anmäla till oss om förutsättningarna ändras.

Syskon

Vårdnadsbidraget kan kombineras med att syskon deltar i avgiftsfri allmän förskola, dock inte med annan placering inom förskola och familjedaghem.

Delat bidrag

Om barnet bor växelvis hos dig och den andra vårdnadshavaren kan ni dela på bidraget. Detta gäller även om den ena vårdnadshavaren bor i en annan kommun.

Denna sida uppdaterades 2016-09-29

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.