< >

Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen en obligatorisk skolform, där förskolans och grundskolans kulturer möts.
Lek, skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står i centrum för den pedagogik som tillämpas i förskoleklassen.

Ett viktigt mål är att förskoleklass, grundskola och fritidshem ska knytas närmare varandra. Förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande, och ligga till grund för den fortsatta skolgången.

Förskoleklassens uppdrag är att utveckla en undervisning som främjar alla elevers utveckling och lärande, utifrån deras olika förutsättningar och behov. Lärarnas utmaning är att möta elevernas förväntningar när de kommer till förskoleklassen, och förbereda dem för fortsatt utbildning med bibehållen lust att lära. Därför har vi pedagoger i förskoleklassen som känner till innehållet i både förskolans och grundskolans läroplaner.

Läs gärna mer om förskoleklass på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Skolvalet

I början av januari får alla vårdnadshavare, till barn som ska börja i förskoleklass, inbjudan till skolval. Skolvalet gör du genom att logga in med BankID i vår självservice "Mina sidor för barnomsorg och skolval".

Om du inte har möjlighet att logga in med BankID, får du göra ditt skolval på en blankett som du fyller i och skickar till oss.

Om du väljer friskolan Metis eller annan kommun ska du meddela oss det. Som kommun ansvarar vi för att kontrollera skolplikten för alla barn som är folkbokförda i Skara, och behöver därför veta vilka barn som går i skola utanför vår regi.

Under rubriken "Kommunala grundskolor" kan du läsa lite mer om våra grundskolor och där finns också kontaktuppgifter till respektive skola.

Under v 3 har alla F-6 skolor öppet hus och då är du/ni välkomna att besöka oss för att se hur vi har det. Mer information om vad som gäller för detta kommer finnas här på webben när vi närmar oss v 3.

Placering

När skolvalet stängt börjar vårt arbete med att skolplacera eleverna, vilket sker efter önskemål och plats. Om vi inte kan uppfylla ditt önskemål om skola, kommer vi erbjuda en placering på någon av våra andra skolor.
Hur många elever en skola kan ta emot avgör rektor på respektive skola. Får en skola fler sökande än den kan ta emot är det närhetsprincipen som gäller.

Beslut om skolplacering skickas ut under mars.

Fritidshem

Om du behöver fritids till ditt barn ska du ansöka om det via självservice-systemet eller via blankett.
Barnet kommer att få fritids på den skola där det blir skolplacerat, så vänta med att ansöka om fritidsplats tills du fått beslutet om skolplacering.
Läs mer om fritids här

Skolskjuts

Kommunen erbjuder skolskjuts till elever som bor på landsbygden. Skolskjuts finns till Ardalaskolan, Gällkvistskolan, Valleskolan och Varnhemsskolan.
Ta kontakt med vår trafikplanerare för besked om vilken skola som har passande skolskjuts för ditt barn.
Läs mer om vår skolskjuts här

Skolbyte inom kommunen

Om du vill eller behöver byta grundskola inom kommunen, ska du ansöka om det när du är inloggad på "Mina sidor" för barnomsorg och skolval.

Under menyvalet "Min sida - Mina placeringar" finns ditt barns alla placeringar i vår verksamhet. Bredvid aktuell skolplacering finns alternativet "Byte av skola", som du ska välja för att registrera ansökan om skolbyte.

Respektive rektor beslutar om det finns möjlighet att erbjuda plats på önskad skola.

Denna sida uppdaterades 2019-06-14

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.