Kontakt

Kontakt

Verksamhetschef år 7-9
Annelie Eriksson
Telefon 0511-320 13

Verksamhetschef
förskola och år F-6
Susann Johansson
Telefon 0511-325 19

Besöksadress
Viktoriagatan 2A

Postadress
Skara kommun
Barn & Utbildning
532 88 Skara

E-post
grundskola@skara.se

Öppettider
Helgfri måndag-fredag
klockan 8.00-16.00

< >

Fritids Gällkvistskolan

Gällkvistskolans fritids är uppdelad på två grupper. Eleverna i förskoleklass och årkurs ett bildar en grupp, och eleverna i årskurs två och uppåt bildar en grupp.

Gruppen med de yngre eleverna är i förskoleklassens lokaler och gruppen med de älder eleverna är i vintergatans lokaler.

Våra elever på fritids möts av pedagoger som är riktade till samma åldrar som de är under skoltid. Denna uppdelning har vi valt för att vi ska kunna möta och trygga individen och gruppen på allra bästa sätt i lusten till det livslånga lärandet.

Inom grupperna delas barnen in i aktiviteter utifrån en väl planerad verksamhet där vi även har tillgång till en fantastisk skolskog.

 

Denna sida uppdaterades 2016-05-23

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram