< >

Skolledning

Jag heter Carl Liwell och är rektor på Källeskolan.

Som jag ser det består hela livet av ett livslångt lärande och våra barn och unga ska ges de bästa förutsättningarna för detta. Det livslånga lärandet börjar redan i hemmet och skolan ska ge varje elev utmaningar och stöd som gör att alla når så långt som bara möjligt i sitt lärande.

Skolan ska inte enbart förmedla kunskap utan också innebära meningsfulla aktiviter samt värna om en absolut trygghet och en studiero för detta livslånga lärande. Därför är det viktigt att skolans klimat präglas av samarbete och respektfulla möten mellan elever, personal och föräldrar. Just samarbetet mellan skola och hem är så otroligt viktigt. Vi delar vardagen och hjälper varandra genom kommunikation och dialog.

Alla barn och vuxna ska få vara med i det arbete som vi skapar tillsammans under hela skoldagen så att alla känner sig delaktiga! Det är också så vi bygger för framtiden.

Denna sida uppdaterades 2016-09-01

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.