< >

Modersmå

Vem kan få undervisning i modersmål?

För att ha rätt att delta i undervisningen måste barnet använda sitt språk varje dag i hemmet. Barnet ska också ha grundläggande kunskaper i språket.

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk, om minst fem elever ansökt om undervisning i samma språk och om kommunen kan finna lämplig lärare.

Modersmålsundervisningen samordnas mellan alla skolor i kommunen. Detta innebär att ditt barn kan få sin modersmålsundervisning i en annan skola än i sin hemskola.

Undervisning i modersmål är frivillig, men om barnet är anmält till undervisningen måste han eller hon delta. Undervisningen sker utanför skoltid.

Eleven har rätt att få undervisning i sitt modersmål sammanlagt i högst sju läsår under sin skoltid.

Våra lärare

Läraren har samma språk som barnen, och kommer ofta från samma kulturområde. Läraren måste också ha goda kunskaper i svenska språket.

Betyg

Betyg ges i modersmål vid samma tillfälle som i andra ämnen.

Ansökan

Du ansöker om modersmålsundervisning genom att fylla i och skicka in den blankett som finns att ladda ner till höger här på sidan.

Denna sida uppdaterades 2019-09-23

Dela: