Kontakt

Kontakt

Besöksadress
Viktoriagatan 2A

Postadress
Skara kommun
Barn & Utbildning
532 88 Skara

E-post
grundskola@skara.se

Öppettider
Helgfri måndag-fredag
klockan 8.00-16.00

< >

Natur och Teknik för Alla - NTA

NTA- Naturvetenskap och Teknik för Alla, sätter eleven i centrum, genom att ge pedagogen möjligheten att göra det.

Skolutvecklingsprogrammet bygger på ett vetenskapligt arbetssätt som fokuserar på att eleverna ställer frågor och söker svar genom att undersöka, resonera med varandra, undersöka mera och dokumentera sitt arbete och sina resultat. NTA skapar en helhet kring lärandet, inom de teman som hittills utvecklats.

För att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning, har en fördelningsmatris tagits fram. Den gäller för elever från F-klass upp till årskurs 9. NTA är ett verktyg som ger pedagogen utrymme för att skapa nyfikenhet och struktur i elevens lärande och för att arbeta med förmågor och centralt innehåll i Lgr11 (läroplanen).

Det vetenskapliga rådet ansvarar för att det är hög vetenskaplig kvalitet i framtagna produkter och tjänster samt har en internationell utblick vad gäller forskning och utveckling kring undervisning inom naturvetenskap, teknik och matematik. Rådet utses av KVA (Kungliga Vetenskapsakademien) och IVA(Ingenjörsvetenskapsakademien).

NTA digital, Kroppen och Rymden, introduceras med start hösten 2016.

Denna sida uppdaterades 2016-10-06

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.