Kontakt

Kontakt

Verksamhetschef år 7-9
Annelie Eriksson
Telefon 0511-320 13

Verksamhetschef
förskola och år F-6
Susann Johansson
Telefon 0511-325 19

Besöksadress
Viktoriagatan 2A

Postadress
Skara kommun
Barn & Utbildning
532 88 Skara

E-post
grundskola@skara.se

Öppettider
Helgfri måndag-fredag
klockan 8.00-16.00

< >

Skolskjuts

Kommunen upprättar en skolskjutsorganisation med transporter utifrån ekonomiska och rationella utgångspunkter.

Utifrån vilket upptagningsområde du bor i sker skolskjuts till Ardalaskolan, Varnhemsskolan, Valleskolan och Gällkvistskolan.

Ta kontakt med vår trafikplanerare om du är osäker på vilken grundskola ditt upptagningsområde tillhör.

För elever i årskurs 7-9 går skolskjuts till både Djäknehuset och Teglahuset.

Kommunen är inte skyldig att tillhandahålla eller bekosta skjuts till någon annan skolenhet utanför det geografiska upptagningsområdet. Väljer en elev att gå i grundskolan eller grundsärskolan i någon annan kommun, bekostar inte Skara kommun skolskjutsen.

Entreprenörer

Från och med hösten 2015 har vi flera nya entreprenörer som ansvarar för alla våra skolskjutsresor.

De entreprenörer som kör skolskjuts inom Skara kommun är Nybergs buss, Larssons buss, Synnergrens buss och Buss i Väst (Söne buss).

Skolskjutsberättigad

  • Elever i förskoleklass till år 6 med minst 3 km skolväg har rätt till skolskjuts.
  • Elever i år 7 till år 9 med minst 5 km skolväg har rätt till skolskjuts.

Skolskjutsarna anordnas efter de vägar som barn- och utbildningsnämnden beslutar. Avståndet mellan elevens bostad och påstigningsplats ska inte överstiga:

  • 2 km för elever i förskoleklass till år 6
  • 4 km för elever i år 7 till 9

Läs reglerna för skolskjuts i sin helhetPDF

Självskjutsersättning

Om avståndet mellan bostaden och anvisad påstigningsplats överstiger två kilometer har man rätt till så kallad självskjutsersättning. Självskjuts innebär att en vårdnadshavare tar över ansvarat för skolskjutsen. Ersättningen vid självskjuts följer den skattefria delen av de normer som gäller för bilersättning enligt Skatteverket. Är det aktuellt med självskjutsersättning tar du kontakt med vår trafikplanerare och fyller därefter i vår blankett för självskjutsersättning.

Skolskjuts under vinterhalvåret

Under vinterhalvåret kan vädret påverka att ett snabbt beslut behöver fattas om att ställa in skolskjutsarna av säkerhetsskäl.

Så snart ett sådant beslut fattas läggs denna information ut som en "nyhet" här på webbplatsen. En sådan "nyhet" syns direkt på startsidan. Vi tar också hjälp av lokalradion med att sprida informationen.

Är det dåligt väder är det viktigt att du som är förälder besöker vår webbplats för information och/eller lyssnar på lokalradion.

Det finns också en jourtelefon med information om inställda skolskjutsar.

Denna sida uppdaterades 2017-02-28

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram