< >

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Inriktning: Pedagogiskt arbete

Vill du arbeta med människor? Är du en kreativ person som vill arbeta i samarbete med andra och utveckla ditt ledarskap?
Då är barn och fritidsprogrammet något för dig för dig!

Barn- och fritidsprogrammet på Kate­dralskolan i Skara är en yrkesutbildning som förbereder dig för arbete inom olika pedagogiska verksamheter som t.ex. förskola och skola. Här får lära dig planera, organisera och leda olika aktivi­teter. Du lär dig också om människans utveckling och om hur man kommunice­rar. Utbildningen har ett hälsofrämjande fokus.

Vi erbjuder dig teoretiska studier var­vat med praktik. I utbildningen ingår 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Är du intresserad av att läsa vidare så finns det möjlighet att läsa till grundläg­gande högskolebehörighet

Katedralskolan erbjuder inriktningen Pe­dagogiskt arbete.

Pedagogiskt arbete

Inriktningen Pedagogiskt arbete ger kun­skaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Du lär dig möta stödja och assistera barn i olika sammanhang.

Utbildningen ska förbereda dig för ett arbete som barnskötare i förskolan eller som elevassistent.

Utbildningen har ett hälso­främjande fokus.

Välkommen att kontakta rektor om du vill veta mer om programmet och/eller komma på ett studiebesök.

Denna sida uppdaterades 2020-01-30

Dela: