Kontakt

Katedralskolan

Receptionen
Katedralskolan

katedralskolan@skara.se
Telefon 0511-326 00

Frånvaroanmälan
Telefon 0511-320 46
skara.dexter-ist.comlänk till annan webbplats

Besöksadress
Katedralskolan
Brunsbogatan 1, Skara

Postadress
Katedralskolan
532 88 Skara

Kontakta personal
Personal A-Ö

< >

Ekonomiprogrammet (EK)

Till oss på Ekonomiprogrammet kommer du som vill förbereda dig för att möta ett samhälle i förändring. Du kommer att utvecklas som person och arbeta i en positiv miljö där det är viktigt för oss att du trivs. Du arbetar både självständigt och i grupp, och får lära dig att ta företagskontakter. Ett av de starkaste argumenten till att välja Ekonomiprogrammet är att det är en bred utbildning som kan leda till jobb inom i stor sett vilken bransch som helst. Hos oss kommer du att få tre roliga år!

Från idé till företagare på ett år

Vi ger dig möjlighet att tillsammans med UF - Ung Företagsamhet träna och utveckla din kreativitet, företagsamhet och ditt entreprenörskap. Du startar i årskurs tre ett UF-företag med några klasskamrater, och där arbetar ni med att från grunden utveckla och driva ett företag under ett år, med allt vad det innebär att vara företagare.

Ekonomins roll i en globaliserad
värld

Du lär dig förstå ekonomiska förhållan­dena i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en glo­baliserad värld. Du lär dig olika meto­der för att lösa företagsproblem. Du får lära dig om människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, fö­retagande och psykologi.

Juridiska spelregler

Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle samt hur vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analy­sera och bedöma juridiska problem, och du får även besöka en tingsrätt.

Vikten av att synas

Marknadsföring handlar om att kunna presentera och göra reklam för varor och tjänster. Du lär dig analysera reklam, och läser därför kurser i både mark­nadsföring och grafisk kommunikation. Du får lära dig hur man skapar loggor, grafiska profiler och säljande annonser. Du kommer även att tävla i dessa mo­ment i ett UF-företag. Här finns plats för mycket kreativitet och egna idéer!

Världen är vårt klassrum

Marknaden blir allt mer internationell och vi reser mer än någonsin. Många människor har idag hela världen som sin arbetsplats, så därför är språkkun­skaper viktiga för ditt framtida yrkesliv. Katedralskolan ger dig möjlighet att läsa olika språk och bland annat följa med på språkutbyten och studieresor.

­Spännande företagskontakter

Jula AB är ett av våra fadderföretag som vi under flera år har arbetat tillsammans med i Innovation Camp. Innovation Camp är en workshop-lagtävling och går ut på att komma på en innovativ och genomförbar lösning på ett verkligt pro­blem. Vi har fler föreläsare som kommer till oss, från bland annat Ekonomifakta, Handelsbanken, Swedbank och Ung pri­vatekonomi.

Studieresor är ett naturligt inslag. Vi be­söker bland annat Svensk Handel, där vi träffar deras näringspolitiska expert. Fler företag som vi besöker är Volvo, TV4 i Göteborg, Lindex och WonderBrand re­klambyrå Göteborg. Detta är bara några exempel, och självklart besöker vi Han­delshögskolan i Göteborg.

Efter dina år på gymnasiet står många dörrar öppna för dig.

Livet efter Ekonomiprogrammet

Efter dina år på gymnasiet står många dörrar öppna för dig och du kan till ex­empel läsa till jurist, polis, ekonom, säl­jare, mäklare, inköpare, marknadsförare, banktjänsteman, företagare eller börja arbeta direkt efter din gymnasietid. Al­ternativen är många!

Alumner

Även om studietiden här tar slut behö­ver inte din relation med oss göra det. Du blir en Alumner vilket betyder att alla som gått Ekonomiprogrammet på Kate­dralskolan kan hålla kontakten med var­andra och med oss på skolan. Nätverket är också till hjälp om du vill hitta tidigare studiekompisar och bygga nätverk av gamla och nya kontakter.

Välkommen att kontakta programansva­rig om du vill veta mer om programmet, eller kanske komma på ett studiebesök!

Denna sida uppdaterades 2017-10-16

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.