Kontakt

Katedralskolan

Receptionen
Katedralskolan

katedralskolan@skara.se
Telefon 0511-326 00

Frånvaroanmälan
Telefon 0511-320 46
skara.dexter-ist.comlänk till annan webbplats

Besöksadress
Katedralskolan
Brunsbogatan 1, Skara

Postadress
Katedralskolan
532 88 Skara

Kontakta personal
Personal A-Ö

< >

Samhällsvetenskaps-programmet (SA)

Beteendevetenskap

Människor, världen och konsten att uttrycka sig!

Vill du göra något kreativt och engagerande av din studietid på gymnasiet har du ändlösa möjligheter här på Sam­hällsvetenskapsprogrammet beteende. Vi tar vara på det du brinner för. Det kan vara ett socialt engagemang där du vill göra skillnad för andra, ett politiskt engagemang för att arbeta med att påverka vårt samhälle eller ett internatio­nellt engagemang där vi tar in världen i klassrummet. Här kommer du att få utveckla ditt intresse för psykologi, ledarskap och lära dig om människors utveckling och samspel med varandra.

The sky's the limit!

Vårt samhälle ställer höga krav på kunska­per och färdigheter. Här kommer du att tränas i att påverka, argumentera och kommunicera. Du lär dig att kritiskt granska, tolka och bearbeta information. Du jobbar mitt i verkligheten och ställs inför spännande utmaningar. Du kan nå hur långt du vill, det är bara du själv som sätter gränserna.

Bredd och spets

På Samhäll be­teende hittar du kurser inom sociologi, psykologi, ledarskap, kommu­nikation och historia. Dessutom har du stora möjligheter att lära dig språk: engelska, franska, tyska, spanska och italienska. Du kan läsa 400p språk och få maximalt med me­ritpoäng.

Utbyten och studieresor

Vi vill ge dig en aktuell utbildning med in­tressanta projekt, temaarbeten och olika studiebesök. Katedralskolan i Skara har alltid varit öppen mot omvärl­den. Vi är stolta över vårt omfattande internationella utbud, som ger möjlighet till studie- och utbytesresor till bland an­nat Spanien, Frankrike, Tyskland och Italien. Hos oss får du världens chans!

Beteendevetenskap - Människan i fokus

På inriktningen beteende ger vi dig kunskap om människans roll i samhäl­let. Du lär dig att förstå hur vi fungerar som individer och hur vi samverkar med andra. Du kommer att få lära dig om kommunikation, lärande och ledarskap. Du studerar vårt samhälle och vår omvärld i ett historiskt perspektiv men också hur det kan se ut i framtiden. I arbetet använder du samhällsvetenskapliga meto­der som gör dig väl förberedd för att läsa vidare.

Det är bara du själv som sätter gränserna.

Välkommen att kontakta programansva­rig, om du vill veta mer om programmet och/eller komma på ett studiebesök.

Denna sida uppdaterades 2018-08-08

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.