Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Vård- och omsorgsutbildning

(finns även som språkförstärkt)

Nästa kursstart är i januari 2020 och ansökan görs mellan 15 oktober och 15 november 2019. Information om ansökan kommer du att hitta på www.skara.se/vux.

Rekommenderade förkunskaper:

  • Grundläggande svenska som andraspråk delkurs 4

Kurserna fördelas över 3-5 terminer beroende på dina förkunskaper i svenska och eventuellt andra förkunskaper. Har du inte betyg från grundskolekurserna svenska grund/svenska som andraspråk så läser du dessa kurser parallellt med yrkeskurserna vilket innebär att utbildningen förlängs. Du läser även orienteringskursen yrkessvenska.

Studietiden startar med en gemensam introduktion för alla som valt Vård- och omsorgsutbildningen. I samband med introduktionen genomförs en validering. Du får träffa yrkeslärare och studievägledare för att lägga upp en individuell studieplan efter dina förutsättningar.

Har du sedan tidigare kunskaper motsvarande någon av ovanstående kurser så får du söka för prövning vilket innebär att du genomför olika bedömningsmoment för betyg. Har du F i kurser sen tidigare kan du också söka prövning.

Utbildningen bedrivs på halvdistans vilket innebär att du har skolförlagd undervisning och handledning två dagar per vecka.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår där du ges möjlighet att utveckla dina kunskaper och praktiska färdigheter. Verksamhetsförlagd undervisning ingår med 5 veckors heltidsstudier per Har du tidigare erfarenheter och betyg från kurser som ingår i utbildningen så kan eventuellt studietiden förkortas. Du får i samband med antagning till utbildningen träffa yrkeslärare och studievägledare för individuellt samtal kring din studieplan.

Kurser i utbildningen

Programgemensamma kurser

Poäng

Vård- och omsorgsarbete 1

200 p

Vård- och omsorgsarbete 2

150 p

Hälsopedagogik

100 p

Medicin 1

150 p

Etik och människans livsvillkor

100 p

Psykologi 1

50 p

Psykiatri 1

100 p

Specialpedagogik 1

100 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100 p

 


Fördjupningspaket

Poäng

Kurser meddelas vid kursstart eller vid antagning till fördjupning.

300 p

Gymnasiearbete

100 p

Fördjupningskurser väljer du inför utbildningens tredje termin. Varje fördjupningsområde innehåller APL.

Utbildningen är certifierad inom vård- och omsorgscollege. Det betyder att den håller den höga kvalitet som branschen kräver. Detta ger dig hög anställningsbarhet och god grund för vidare studier.

Studiefinansiering

Utbildningen är studiemedelsberättigande och du kan ansöka om studiemedel via CSN från höstterminen det år du fyller 20 år. Är du under 20 år får du samma studiebidrag som i gymnasiet.

Denna sida uppdaterades 2019-11-19

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.