Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Gymnasienivå

Om du saknar gymnasieutbildning eller vill skaffa dig behörighet till fortsatta studier finns möjlighet att läsa fristående kurser på gymnasial nivå. Du bör planera dina studier i samråd med vår studie- och yrkesvägledare.

Kurser inom gymnasial vuxenutbildning ansöker du om via ansökningsblankett på sidan Ansökan. Det finns även vissa möjligheter att läsa kurser på distans, kontakta studie- och yrkesvägledare för information och kursutbud.

På Skolverkets webbplats hittar du kursplaner för alla nationella kurser.

Behörighet

En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med 1 juli det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

  • är bosatt i landet,
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Också en person som är yngre än som anges ovan är behörig om personen har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.
(Skollagen, 20 kap 20 §)

Nästa kursstart och sista ansökningsdatum

Nästa start för kurser på gymnasial nivå är 20 mars 2017. Ansökan till dessa ska vara inlämnad senast 15 februari 2017.

Gymnasiekurser du kan söka till detta intag är:

  • Svenska
  • Svenska som andraspråk 1 & 2
  • Engelska 5 & 6
  • Samhällskunskap 1b

Om du är intresserad av andra ämnen, kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Ansökningsblanketter finner du här

Denna sida uppdaterades 2017-01-31

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram