Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Särskild utbildning för vuxna/Invux

Särskild undervisning för vuxna, eller Invux som vi väljer att kalla det, vänder sig till dig som har ett begåvningshandikapp eller en förvärvad hjärnskada. Det är dina förutsättningar och behov som avgör på vilket sätt du studerar. Tillsammans gör vi en studieplan som anpassas efter dina mål.

Utbildningen bedrivs på två nivåer: grundläggande nivå och gymnasial nivå. Det finns flera ämnen att välja mellan som du kan ha nytta av i hemmet, på fritiden eller på jobbet.

Utbildning på grundläggande nivå kan ske i följande ämnen: svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi, teknik, hem- och konsumentkunskap, individ och samhälle samt natur och miljö.

Utbildning på gymnasial nivå kan bedrivas i alla kurser som erbjuds inom gymnasiesärskolan.

Ansökan till Invux görs genom personlig kontakt, telefon 0511-323 16.

Invux är en trygg skola där du får känna att du lyckas!

Rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå

En vuxen med utvecklingsstörning har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

  • är bosatt i landet,
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

(Skollagen, 21 kap 11 §)

Behörighet till utbildning på gymnasial nivå

En vuxen med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

  • är bosatt i landet,
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
  • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.
(Skollagen, 21 kap 16 §)

Denna sida uppdaterades 2019-04-25

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.