Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Vård- och omsorgsutbildning

En utbildning för dig som vill arbeta inom vård och omsorg som till exempel undersköterska, vårdare, skötare, boendeassistent eller personlig assistent.

Vård- och omsorgsutbildningen ger dig en bred kompetens för ett jobb där du möter människor i olika situationer. Efter godkänd utbildning kan du söka arbete inom hälso- och sjukvård eller arbete med äldre och/eller personer med funktionsnedsättning.

Utbildningen är upplagd i kurser och det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i vissa av dem. Flera kurser kan läsas som enstaka valbara kurser, under förutsättning att det finns plats.

Då det gäller APL-platser samarbetar vi med närliggande kommuner. APL genomförs med stöd av utbildade handledare i vård- och omsorgsverksamhet samt inom sjukvård och primärvård. Du följer din handledares arbetstider vilket innebär dagtid, kvällar såväl som helger. APL genomförs alltid på heltid. De två första APL-placeringarna är i Skara kommun (Skara, Axvall, Varnhem och Ardala) och som vuxenstuderande förutsätts du kunna ta dig till dessa placeringar. Om du har möjlighet att ta dig till andra kommuner kan de första APL-placeringarna bli där. Den tredje APL-placeringen ingår i fördjupningsdelen och kan bli i en annan kommun, beroende på vald fördjupning. APL är en mycket viktig del i utbildningen, där knyta ofta den första kontakten med en blivande arbetsgivare.

Sedan januari 2012 är Vuxenutbildningen Skara certifierad i Vård- och omsorgscollege region Skaraborg. Detta innebär att vårdutbildningen håller den höga kvalitet som efterfrågas av vård- och omsorgsverksamheten.

Vård- och omsorgsutbildningen är utformad på olika sätt i olika regioner. Det kursupplägg som visas här nedan är vad som gäller för Vård- och omsorgscollege Skaraborg.

Kurspaketet Vård- och Omsorgsutbildning Vux (VoV) innebär att du läser 1 650 poäng där Svenska (100 p) ingår. Om du har kunskaper och erfarenheter från vård och omsorg sedan tidigare finns möjlighet att validera dessa. Läs mer under rubriken Validering i menyn till vänster.

Kurser i utbildningen Poäng
Termin 1  
Vård- och omsorgsarbete 1APL200 p
Medicin 1 150 p
Hälsopedagogik 100 p
Specialpedagogik 1 100 p
  550 p
   
Termin 2  
Vård- och omsorgsarbete 2APL150 p
Etik och människans livsvillkor 100 p
Psykologi 1 50 p
Psykiatri 1 100 p
Vårdpedagogik och handledning 100 p
Svenska 1 100 p
  600 p
   
Termin 3  
Fördjupningskurser inklusive gymnasiearbete (för aktuella fördjupningsområden, se nedan)APL500 p
  500 p

Fördjupningskurser väljer du inför utbildningens tredje termin. Varje fördjupningsområde innehåller APL. Du kan välja mellan följande inriktningar:

  • Sjukvård
  • Specialpedagogik

Ytterligare information om fördjupningsområden.

Om utbildningen

Utbildningens längd:

3 terminer

Behörighetskrav:

Godkänt i grundskolekurserna svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

Studiefinansiering:

Utbildningen är studiemedelsberättigande och du kan ansöka om studiemedel via CSN från höstterminen det år du fyller 20 år. Är du under 20 år får du samma studiebidrag som i gymnasiet.

Nästa utbildningsstart:

Januari 2017. Ansökan skickas in senast 15 oktober 2016.

Terminstider läsåret 2016-2017:

Höst: 2016-08-22 – 2017-01-06
Vår:   2017-01-09 - 2017-05-26

Denna sida uppdaterades 2016-09-15

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram