< >

Vedeldning

Den som eldar med ved har själv ansvaret för att utsläppet av föroreningar blir så litet som möjligt. Ger din anläggning upphov till olägenhet kan miljöenheten ställa krav på hur du får elda eller förbjuda eldning.

Tänk på

 • Ta reda på vad som gäller för just ditt bostadsområde innan du installerar en anläggning.
 • Välj en modern panna med ackumulatortank eller kamin som klarar utsläppskraven.
 • Se till att din skorsten uppfyller brandsäkerhetskraven.
 • Minst en fast installerad fungerande brandvarnare ska finnas i alla byggnader som används för bostadsändamål.

Elda på rätt sätt

 • Använd din anläggning klokt och sköt den så att du minimerar brandrisken.
 • Elda endast med lagom torrt och rent träbaserat bränsle och pyrelda inte.
 • Använd alltid lagom torr ved. Försök att ha veden lagrad, kapad och klar under tak i ca 1 år.
 • Elda med full effekt och stryp inte lufttillförseln. Använd stickor och finhuggen torr ved för att snabbt få upp eld i pannan/eldstaden.

Felaktig eldning

 • Det är förbjudet att i villa elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller tryckimpregnerat trä, spånskivor och dylikt.
 • Större mängder papper bör inte eldas eftersom det bildas sotflagor som smutsar ned och kan vålla brand.
 • Felaktig eldning kan påverka hälsan för människor i den närmaste omgivningen. Tänk på att vissa människor t.ex. astmatiker kan vara mer känsliga för rökgaser än andra.

I brochyren till höger kan du läsa mer om vad som gäller för vedeldning under rubriken "Information".

Denna sida uppdaterades 2017-07-25

Dela: