Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Kartor och mätning

Det är viktigt att byggnader uppförs på rätt plats. Att börja bygga med fel placering på tomten eller fel höjdsättning kan bli dyrt och till och med leda till skadeståndsanspråk.

Plan- och byggenhetens mätningsingenjör kan tillhandahålla mätningar i samband med byggnation, men mätning kan också utföras av annan person med mätningskompetens.

Husutsättning

Vid nybyggnation krävs normalt utsättning av byggnads läge. Det är viktigt att byggnad uppförs på rätt plats i plan- och höjdläge, samt i överenstämmelse med fastighets- och bestämmelsegränser.

Grovutsättning sker innan schaktning påbörjas och innebär att käppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn. Kommunen tillhandahåller käppar för grovutsättning och sätter också ut en höjdfix om så begärs.

Finutsättning sker oftast efter schaktning och innebär att trådar spänns upp i blivande fasadliv. Du förbereder utsättningen med att sätta upp profilstolpar och profilbräder. Mätningsavdelningen står för spik och utsättningstråd. Profilerna måste ha god stabilitet för att vi ska få byggnaden vinkelrät och med rätt höjd.

Nybyggnadskarta

Vid en tillbyggnad kan behövas en nybyggnadskarta. Bygger du nytt behöver du normalt en nybyggnadskarta. En nybyggnadskarta är en karta över de byggnader, gränser och regler som finns för det område som ansökan gäller. Kartan är oftast i skala 1:500. På nybyggnadskartan ska åtgärden ritas in och måttsättas. Även avståndet till minst två fastighetsgränser ska ritas in. Denna situationsplan ska skickas in tillsammans med bygglovsansökan. En nybyggnadskarta kan du, mot en avgift, beställa av kommunens mätningsingenjör.

Äldre kartor och ritningar

På plan- och byggenheten hanteras och sparas en mängd kartor och ritningar. Det mesta kan lämnas ut mot en kopieringskostnad. Mycket av materialet är digitalt, men det finns också på papper och mikrofilm. Vi har bland annat:

 • Byggnadsritningar från 1800-talet och framåt
 • Baskartor
 • Ortofoton (geometrisk korrigerad flygbild från lantmäteriet)
 • Turistkartor
 • Adresskartor
 • Förrättningskartor
 • Översiktskartor
 • Plankartor
 • Ekonomiska kartor
 • Historiska kartor
 • Fotografier

Denna sida uppdaterades 2017-06-27

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.