Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Foto: Janne Andersson, 2015

< >

Skara - Brogården

  • Plan- och byggenheten har tagit fram ett skissförslag för försäljning av småhustomter i kvarteret Lönnen. Här kan tomter styckas av om det visar sig att intresse för byggnation finns. Eftersom det i dagsläget är skisser så finns viss möjlighet till påverkan av tomternas utformning. I detta område kommer det ställas lite högra krav avseende byggnationen. Bland annat kommer det att krävas att byggnader uppförs i två våningar.
  • Ta gärna kontakt med oss om du vill ha mer information om tomterna.

I området Brogården ligger många av Skaras offentliga byggnader, lantbruksuniversitetet, vård- och äldreomsorg, veterinärinrättningar och Västergötlands museum. I den norra delen av Brogården finns småhustomter redo att bebyggas. I området finns Skara vårdcentral och äldreboendet Skarahemmet samt förskolan Korallen och kommunens öppna förskola. Även äldreboendet Malmgården finns i området.

Denna sida uppdaterades 2017-01-30

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram