Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Miljödiplomering

Varför miljödiplomera verksamheten?

  • Resurseffektivisering inom bland annat energi, avfall, sophämtning och lager
  • Vara med i upphandlingar där miljökrav ställs
  • Öka engagemanget hos anställda 
  • Konkurrenskraftigare mot kunder Oberoende granskning av miljöarbetet och ökad trovärdighet 
  • Mindre påverkan på miljön
  • Långsiktighet och hållbarhet

Miljödiplomering

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att effektivisera företag och organisationers miljöarbete. Det finns flera olika miljöledningssystem. Alla bygger på utveckling av rutiner, framtagande av miljömål, dokumentering av insatser samt ständiga och systematiska förbättringar av organisationens miljöarbete. Ett viktigt första steg vid införande av ett miljöledningssystem är att inventera och identifiera all miljöpåverkan som organisationen ger upphov till på ett eller annat sätt. Nästa steg är att identifiera vilka som är betydande miljöaspekter. Vilka som är betydande miljöaspekter skiljer sig åt mellan olika organisationer. Avfall, transporter, energianvändning, inköp och kemikalier är exempel på några miljöaspekter som de flesta organisationer har med i sina miljöledningssystem.

Miljödiplomering är ett miljöledningssystem som är utformat för att passa framförallt mindre företag och verksamheter utan egen tillverkning. I skara kommun är den del av kommunledningskontoret som finns på Trädgårdsgatan 2 miljödiplomerade sedan ett par år tillbaka. Orsaken till att enbart en del av Skara kommun är miljödiplomerad är att vi först ville testa och se hur väl miljöledningssystemet, Miljödiplomering, fungerar innan vi tar ställning till om det ska införas i hela organisationen.

Miljödiplomet visar att företaget eller organisationen som erhållit diplomet är miljömedvetet och arbetar strukturerat med miljöfrågor.

Denna sida uppdaterades 2017-06-14

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.