Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Miljövårdspris

Sedan 1990 har miljö- och byggnadsnämnden delat ut ett miljövårdsstipendium, numera kallat miljövårdspris, för att uppmärksamma och belöna goda insatser för miljön i kommunen. Priset omfattar områden som miljöskydd, naturvård och arbetsmiljö. Prissumman är 10 000 kr och delas ut i samband med nationaldagsfirandet varje år.

Förslag till pristagare kan lämnas till miljö- och byggnadsnämnden.

Stipendiater miljövårdsstipendium

År

Stipendiat

Motivering

1991

Lars Widell

Miljöskådespel

 

Naturvetenskaplig linje, Katedralskolan

Miljövårdsteknisk variant

1992

Thomas Herstad

Entusiastisk miljövärnare

 

Daghemmet Hjälpredan

Komposteringspedagogik

1993

Teglaskolan, Biologiinstitutionen

Miljöskola med miljöträdgård

 

Rolf-Göran Carlsson, Axevalla folkhögskola

Svampinventeringar

1994

Bo Svedlund

Flodkräftentusiast

1995

Siv Carlsson

Målmedvetet städkemikaliearbete

1996

Göte Sager

Svamputställningar och information

 

Fältbiologerna i Skara

Aktivt fältarbete

1997

Collins & Aikman

Första miljöcertifierade i Skara

1998

Second Hand i Skara

 

 

Kupan

 

 

Dema

Resursbesparande återanvändning

1999

Skara Biodlarförening

Biodling i Fornbyn

 

Maj och Jan-Gerhard Hemmin

Skötsel av betes- och slåttermarker

2000

Varnhemsskolan

Trädgårdstemat "Trädgårdstrolleri"

2001

Berit Werén

Agenda 21 arbete med mera

 

Kristna förskolan Duvan

"Gud skapar - vi vårdar"

2002

Alf Karlsson

Räknat tranor vid Hornborgasjön

2003

Varnhems IF

Insatser i samband med Pilgrimsleden

 

Istrums SK

Insatser i samband med Valle vandring

2004

Lennart Tranberg, Härlunda Hulken

Liten mjölkkogård, gamla manuella metoder, välbevarade stenmurar och odlingsrösen, marken är välhävdad. Mycket högt miljö- och kulturhistoriskt värde med en tilltalande landskapsbild.

2005

Juul Solli

För sitt arbete med att anlägga våtmarken Skara Simmatorp 1:2

2006

Friskolan Metis

 

 

Kristna förskolan Duvan

Båda verksamheterna har deltagit i "Grön Flagg", prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete samt verkar för hållbar utveckling

2007

Röda Korset, Kupan

 

 

Kyrkornas Hjälpande hand i Skara

 

 

Hjälp oss Hjälpa

Dessa butiker visar på ett konkret sätt att återbruk av varor är möjligt. Detta leder på sikt till en minskning av vår miljöpåverkan.

2008

Ingen stipendiat utsågs

 

2009

Ingen stipendiat utsågs

 

2010

Naturskyddsföreningen i Skara

För arbetet med inventeringen av tätortsnära natur i Skara kommun

2011

Anders Gustafsson Brunnsbo

Anders Gustafsson har utvecklat den befintliga lantbruksverksamheten, bestående av slaktsvinsproduktion och spannmålsodling, med en biogasanläggning. Biogasanläggningen tar hand om gödsel och restprodukter från spannmålsodlingen på ett miljömässigt bra sätt och utvinner biogas. Biogasen används för uppvärmning av gårdens värmebehov och för tillverkning av elström.

2012

Förskolan Athena

 

 

Förskolan Lindängen

 

 

Forskolan Millan

 

 

Förskolan Björkbacken

Dessa fyra förskolor har under det senaste året blivit Grön Flaggcertifierade

2013

Ingen stipendiat utsågs

 

2014

Potatisboden

Potatisboden är ett genuint familjeföretag som verkat i Skara i snart ett halvt sekel. Det startade redan 1966, då som torghandel. I alla dessa år har Potatisboden erbjudit Skaraborna färsk frukt och nyttiga grönsaker. Genom att så ofta som möjligt tillhandahålla närproducerade varor från lokala producenter bidrar företaget dessutom till att hålla vår landsbygd levande. Potatisboden marknadsför i första hand ekologiska och kravmärkta varor. Även produkter från s.k. IP-odlingar, med kontrollsystem som värnar om miljön och livsmedelssäkerheten, är ett steg i rätt riktning. Potatisboden levererar också färsk frukt till arbetsplatser runt om i Skara, för att uppmuntra sunda levnadsvanor. Med sin lokala förankring och miljömässigt genomtänkta affärsidé är Potatisboden ett föredöme och ett bidrag till att göra Skara kommun långsiktigt hållbar.

2015

Emten-Flämsjöns fiskevårdsområdesförening

Miljö- och byggnadsnämndens Miljövårdspris 2015 tilldelas Emten-Flämsjöns fiskevårdsområdesförening. Föreningen får priset för sitt starka engagemang för att stärka och bevara den utrotningshotade flodkräftan. Med ideella krafter har de lagt ner mycket tid och arbete för att säkerställa flodkräftans livsmiljö och skapa förutsättningar för ett livskraftigt bestånd av flodkräfta.

2016

Föreningen Spånnsjöns höjning

Föreningen Spånnsjöns höjning får priset för sitt engagemang och ideella arbete med att återskapa Spånnsjön. Spånnsjön är en viktig livsmiljö för flera djur och växter. Tanken med att återskapa Spånnsjön är inte bara att få en vacker vattenspegel i landskapet, utan också att den nya sjön ska förbättra vattenkvaliteten i närliggande Vingsjön. Spånnsjön förväntas också locka till sig ett rikt fågelliv.

 

Denna sida uppdaterades 2017-05-04

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram