Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Axvall Hästanläggning, del av Ingelstorp 1:2 och 1:9

Beskrivning

Syftet med planarbetet är att invid Axevalla trav skapa planmässiga förutsättningar för främst utbildning inom hästverksamhet, djurhållning och elevboende, samt i delar säkerställa befintliga verksamheter.

Planområdet kommer i delar inkludera befintlig bebyggelse tillhörande travet och omkringliggande verksamheter.

Detaljplanen hanterar speciellt frågan om boende intill hästverksamhet.

Planläggning utgår ifrån ett så kallat utökat förfarande.

Samråd

Kommunstyrelsen

beslutade den 22:a maj 2019 att skicka ut planförslaget på samråd.

Synpunkter på planförslaget ska ha inkommit till kommunen senast den 14 juni 2019.Synpunkter sänds skriftligt till Skara kommun, Kommunstyrelsen, 532 88 Skara eller mailas till skara.kommun@skara.se.

Utifrån inkomna synpunkter kan planförslaget komma att omarbetas och ställas ut i mitten/ slutet av juni månad 2019 för ytterligare samråd med allmänheten och berörda sakägare.


Denna sida uppdaterades 2019-09-12

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.