Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Hästhagen

Verksamhetsområdet Hästhagen söder om E20 kommer att utökas. Den nya detaljplanen har som syfte att möjliggöra för verksamheter och handel att placera sig i ett attraktivt läge i anslutning till vägnätet på platsen. Området är ligger i den sydvästra delen av Skara tätort, strax söder om E20 och öster om väg 184, i direkt anslutning till trafikplats Munkatorp.

Området består idag av skogsmark med undantag för en mindre teknisk anläggning (mast). En viktig aspekt i planarbetet är att behålla gröna stråk med de natur- och rekreationsvärden som finns i anslutning till Petersburg.

Planen beräknas komma ut på samråd första kvartalet 2018.

Denna sida uppdaterades 2017-11-28

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.