Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Petersburg, Skara

Beskrivning

Syftet med planläggningen är att skapa fler bostadsmöjligheter i Skara kommun. Det aktuella planområdet ligger i södra utkanten av Skara tätort och platsen anknyter till omgivande landsbygd. Avsikten är att ge det nya bostadsområdet en karaktär av lantlig och naturnära boende men också med nära tillgänglighet till utbudet i Skara centrum. Utgångspunkt vid gestaltning är att skapa ett boende av hög kvalitet och god arkitektur som också är anpassat för en hållbar livsstil.

Initiativet kommer från en privat fastighetsägare med kommersiell utgångspunkt.

Samråd

Förslag till detaljplan för Petersburg, del av Sörskogen 5:1 i Skara

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-08 att tillstyrka förfrågan om planbesked och att inleda planläggning. Nu har ett förslag tagits fram som skickats ut till berörda sakägare och tillgängliggörs för allmänheten under samrådstiden.

Syftet med planläggningen är att skapa fler bostadsmöjligheter i Skara kommun. Det aktuella planområdet ligger i södra utkanten av Skara tätort och platsen anknyter till omgivande landsbygd. Avsikten är att ge det nya bostadsområdet en karaktär av lantlig och naturnära boende men också med nära tillgänglighet till utbudet i Skara centrum. Utgångspunkt vid gestaltning är att skapa ett boende av hög kvalitet och god arkitektur som också är anpassat för en hållbar livsstil.

Initiativet kommer från en privat fastighetsägare med kommersiell utgångspunkt.

Detaljplanen har presenterats för Kommunstyrelsen den 7 mars, som beslutat att sända ut planen på samråd.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på Trädgårdsgatan 2 i Skara.

Vem som helst får lämna synpunkter, men om du äger fastigheter, eller bor inom planområdet räknas du som sakägare. Då kan du ha rätt att överklaga en detaljplan, detta förutsatt att du lämnat dina synpunkter på vad det är i detaljplanen som du motsäger dig. Kommunala nämnder och en rad statliga organ och ämbetsverk, t ex länsstyrelsen får också lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter på detaljplanen ska senast fredagen den 13 april 2018 ha inkommit skriftligt till Skara kommun, Kommunstyrelsen, 532 88 SKARA eller mailas till skara.kommun@skara.se.

Tidplan

Planen är ute för samråd 16 mars till den 13 april.

Denna sida uppdaterades 2019-03-14

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.