Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Foto: Janne Andersson, 2013

< >

Stationsområdet, Skara

Samråd

Nu ställer vi ut planprogrammet för stationsområdet och vill få in synpunkter från dig som bor i närheten eller på annat sätt berörs av förslaget. Alla handlingar hittar du på den här sidan eller på utställningen på Trädgårdsgatan 2, Skara (biblioteket, ingång mot parkeringen). Eventuella synpunkter på planprogrammet ska senast fredagen den 24 april 2017 ha inkommit till Skara kommun, Kommunstyrelsen, 532 88 SKARA, skara.kommun@skara.se eller använd synpunktsformuläret här nedan.

Beskrivning

Plan- och byggenheten har tagit fram ett förslag på planprogram för stationsområdet, Skara tätort. Syftet med planprogrammet är att skapa en ny blandad stadsdel som rymmer såväl bostäder och verksamheter. Syftet är också att överbrygga fysiska barriärer i staden, att skapa en funktionell transportnod för kollektivtrafiken, att öka tryggheten och att skapa attraktiva allmänna platser.

Programmet behandlar i huvudsak övergripande frågor såsom schematisk placering av bebyggelse, parker, torg samt stråk, gatustrukturer, vägnät och översiktliga utredningar. Programmet beräknas godkännas av kommunstyrelsen i maj 2017. Detaljplaneläggning av området kan därefter påbörjas och beräknas ta cirka ett år innan antagande.

Tidplan

  • Samråd: 24 mars - 24 april, 2017
  • Godkännande: maj 2017

Synpunkter

 
Denna sida uppdaterades 2017-05-02

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.