Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Inventering av enskilda avlopp hösten 2017

Under hösten 2017 kommer miljöenheten fortsätta sitt arbete med att inventera enskilda avlopp i Skara kommun. I år är det ca 80 fastigheter norr om Skara tätort som berörs. Det gulmarkerade området i kartan kommer att inventeras i år. Det grönmarkerade området inventerades hösten 2016.

Syftet med inventeringen är att hitta de avlopp som inte uppfyller de krav som ställs för rening av avloppsvatten. Det är viktigt att åtgärda bristfälliga avlopp eftersom de bidrar till övergödning av våra vattendrag och sjöar. De kan även innebära en hälsorisk om avloppsvatten hamnar i dricksvattnet hos dem som har en enskild brunn.

Samtliga fastigheter som berörs av årets inventering har fått en inbjudan till ett informationsmöte med oss på miljöenheten. Därefter kommer vi skicka ut tid för ett besök hos de fastigheter som behöver detta. Inventeringsbesöken kommer vi att göra under hösten. Har du frågor kring inventeringen, kontakta oss på miljöenheten.


Denna sida uppdaterades 2017-06-21

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.