Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Kommunalt vatten och avlopp, lagar och regler

De regler och bestämmelser som gäller för dig som användare av det kommunala vatten- och avloppssystemet i Skara kommun finns både i lagar och lokala bestämmelser. Bestämmelserna talar också om hur VA-verksamheten ska skötas.

Den viktigaste lagtexten finns i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Lagen innehåller bestämmelser om allmänna vattentjänster, det vill säga vatten- och avloppsanläggningar som en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande över.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänsterlänk till annan webbplats

De lokala bestämmelserna, beslutade av kommunfullmäktige, kallas "Allmänna bestämmelser för användande av Skara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar” eller kort och gott ”ABVA”. I ABVA finns information om vilka rättigheter och skyldigheter du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp har gentemot den kommunala VA-verksamheten.

Allmänna bestämmelser för användande av Skara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar - ABVAWord

För mer information se också
www.skaraenergi.se/vatten-och-avlopp/länk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades 2018-06-25

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.