< >

Trafikanordningsplan

Arbeten som görs på eller vid gata, väg, gång- eller cykelväg där Skara eller Götene kommun är väghållare ska utföras enlighet med trafiklagar och regler.

Vid sådana här arbeten gäller naturligtvis också arbetsmiljölagar och regler även om anställningsförhållande inte finns.
Sveriges kommuners och landstings handbok "Arbete på väg" ska tillämpas.

Arbete på väglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafikanordningsplan ska lämnas digitalt till kommunen.

Trafikanordningsplan

Denna sida uppdaterades 2018-11-13

Dela: