Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Anslagstavla

Här på Skara kommuns officiella anslagstavla publiceras de tillkännagivanden som kommunen är skyldig att anslå.

Tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden

Tillkännagivelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, exempelvis om tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med tillkännagivanden är att nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Anslag/bevis av justerade protokoll

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll som justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner. Detta för att säkerställa att protokollet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras tillkännagivande av justerade protokollet.

Överklaga beslut

Tillkännagivande av ett justerat protokoll är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar löpa.
Läs mer om överklagan av beslut

Aktuella anslag och tillkännagivanden/kungörelser

 • Tillkännagivande inför kommunfullmäktige sammanträde 25 november 2019
  Läs mer
 • Justerat protokoll från styrgrupp för särskilt boendes sammanträde 6 november 2019
  Läs mer
 • Justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 4 november 2019
  Läs mer
 • Justerat protokoll från Stiftelseförvaltningens sammanträde 6 november 2019
  Läs mer
 • Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 6 november 2019
  Läs mer
 • Justerat protokoll från beredningsutskottets sammanträde 23 oktober 2019
  Läs mer
 • Justerat protokoll från personalutskottets sammanträde 17 oktober 2019
  Läs mer
 • Justerat protokoll från omsorgsnämndens sammanträde den 29 oktober 2019
  Läs mer
 • Justerat protokoll från Götene-Skara gemensamma lönenämnds sammanträde 15 oktober 2019
  Läs mer
 • Justerat protokoll från Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 22 oktober 2019
  Läs mer

Denna sida uppdaterades 2019-08-06

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.