< >

Information om vård och omsorg

För dig som får, eller har en anhörig som får, vård och omsorg finns här frågor och svar.

Just nu pågår arbetet med att säkra upp kommunens samhällsviktiga verksamhet utifrån de förutsättningar som krävs med tanke på coronaviruset. En samhällsviktig verksamhet är äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Detta arbete sker samordnat i hela kommunen på uppdrag av den kommunledningen.

 • Vi har tydliga rutiner (se nästa fråga) kring hur vi arbetar med hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.
 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka.
 • Vi avråder från besök som inte är nödvändiga.
 • Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Eftersom viruset sprids genom små droppar som bildas när en person hostar och nyser innebär det störst risk att bli smittad vid nära kontakt. En person som då står nära kan få virus i ögon och slemhinnor och bli smittad. Droppar kan även spridas via händerna och möjligen via förorenade ytor, föremål och utrustning genom att du tar på dessa ytor och sedan har kontakt med dina ögon, mun eller näsa.

Basala hygienrutiner
Inom all vård och omsorg används basala hygienrutiner som standard.

I basala hygienrutiner ingår:

 • Handhygien, dvs alltid handdesinfektion och ibland handtvätt
 • Handskar
 • Skyddskläder (plastförkläde utan ärm)

Utöver detta är vi extra noga med desinficering av ytor såsom handtag på eventuella hjälpmedel, säng, sängbord, dörrhandtag, kranar med mera.

Vi uppmanar vård- och omsorgstagare till god handhygien och hjälper dem som behöver stöd för att uppnå detta. Vi uppmuntrar alla personer att hosta eller nysa i armvecket eller att använda näsduk.

Vi följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Västra Götalandsregionen tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Västra Götalandsregionen län leder arbetet, gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för provtagning. De följer i sin tur de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Vi följer också Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är att man ska arbeta som vanligt om man är frisk och stanna hemma om man har några som helst symtom på luftvägsinfektion. Det är särskilt viktigt bland dem som arbetar nära gamla och sjuka, just för att de är extra utsatta.

Läs mer om våra hygienrutiner under rubriken "Vilka hygienrutiner finns för vård- och omsorgspersonal för att minska risken för spridning av coronavirus" ovan.

Det är Västra Götalandsregionen som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Vi följer de rekommendationer som vi får av regionen.

Det vi ser just nu är att:

 • Det kan leda till att vi periodvis har färre personal i tjänst.
 • Vi kan behöva prioritera vilka insatser vi kommer utföra. Det kan exempelvis innebära att du inte får den hjälp med städ lika ofta som du brukar få.
 • Viss hjälp kan behöva genomföras på annat sätt, t.ex. inköp och tillsyn.
 • Det kan också innebära att du får kortare besök och på andra tider än du är van vid.

Vi har besöksförbud på samtliga särskilda boenden i Skara kommun. Undantag görs vid inflytt, utflytt och vård i livets slut. Tack för visad hänsyn!

På våra gruppboenden inom funktionshinder har vi besöksrestriktioner. Istället för att besöka boendet rekommenderas att träffa de som bor här på andra sätt. 

Vi följer utvecklingen hela tiden och fler verksamheter kommer förmodligen att bli aktuella att stänga. De åtgärder som vi nu har gjort har sin grund i att frigöra personal så att de kan gå in och hjälpa till inom vården och omsorgen samt för att minimera smittspridningen.

Denna sida uppdaterades 2020-03-23

Dela: