< >

Frågor och svar om coronasmitta för dig som är vårdnadshavare

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor.

Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symptom – stanna hemma!

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjligt. Om ditt barn går i grundskolan ska du sjukanmäla barnet varje dag som hen är hemma.

Kommunens förskolor, grundskolor och grundsärskola håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Skara kommun jobbar samtidigt med en beredskap för olika scenarier i förskolorna och skolorna – exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna. För er som har barn hos dagbarnvårdare finns specifik information som gäller den verksamheten.

Efter regeringens rekommendationer går alla kommunala gymnasieskolor, yrkeshögskola, vuxenutbildningar och utbildningar i svenska för invandrare (SFI) från onsdagen den 18 mars över till distansutbildning. Elever kommer kunna ta del av undervisning från hemmet. Den som studerar och har barn har då rätt till barnomsorg.

Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolor eller särskild utbildning för vuxna. Gymnasiesärskolan är öppen som vanligt.

På krisinformation.se finns bra information om hur du pratar med oroliga barn om coronaviruset covid-19:

Krisinformation.se: Så pratar du med ditt barn om covid19länk till annan webbplats

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer klockan 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50. 

Bris har även en sida som vänder sig direkt till barn och unga som känner oro angående viruset. 

Frågor och svar om corona-viruset för barn och ungalänk till annan webbplats

Barn kan varje dag ringa (telefonnummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: klockan 9-12 på vardagar, klockan 14-21 alla dagar.

Ja, Öppna förskolan är tillsvidare öppen för friska barn och vårdnadshavare.

Ja. Alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Därför ska ditt barn vara hemma även vid lindriga symtom på förkylning, som till exempel snuva, hosta, ont i halsen och feber. När barnet är friskt ska hen stanna hemma ytterligare två dygn innan hen går tillbaka till skolan.

Kommunens förskolor och skolor arbetar hela tiden förebyggande för att allmänt minska smittspridning, då även andra influensavirus är i omlopp.

Alla, både personal och elever, uppmanas att bidra till minskad smittspridning genom att låta bli att röra vid ansikte eller ögon samt undvika nära kontakt med sjuka människor.

Viktigt är också att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid och mathantering, och före och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Den som behöver hosta eller nysa gör det bäst i armvecket eller i en pappersnäsduk som kan slängas direkt.

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor, utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Endast friska barn ska vara i skolan och förskolan.

Bakgrunden till regeringens beslut att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare är att undvika stor geografisk spridning av smitta. Risken för smitta är större då personer kommer från olika områden samt när personer som inte träffar varandra till vardags möts.

I förskolans och skolans lokaler, och även matsalarna, träffas oftast personer från samma område (i detta fall skolan eller förskolan). Därför betraktas de som avgränsade arbetsplatser och omfattas inte av regeringsbeslutet. Skolorna planerar sin verksamhet för att minimera större folksamlingar och avvaktar vidare beslut från Folkhälsomyndigheten.

Livsmedelsverkets uppdaterade information från den 20 mars 2020 säger att barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan. Risken för att bli smittad med coronavirus genom så kallad indirekt kontaktsmitta, som när man rör vid ytor eller redskap, bedöms vara mycket liten. De ordinarie hygienrutinerna inklusive handtvätt är tillräckliga.

Alla som går i förskolan eller skolan ska vara friska. Eftersom man inte smittar under inkubationstiden behöver man inte vara orolig för droppsmitta i samband med idrott.

Ja. Är barnet symtomfritt är det välkommet till förskolan. Skolbarn ska gå i skolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma. När barnet är friskt ska hen stanna hemma ytterligare två dygn innan hen går tillbaka till skolan.

Känner man igen barnets besvär som pollenallergi (barnet har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon etc.) och det hjälper med allergibehandling, är barnet välkommet till förskolan eller skolan. Det är extra viktigt att i god tid påbörja behandling inför pollensäsongen och vara observant på om besvären ändrar karaktär.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Läkaren känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Vid konstaterad smitta inom familjen får bekräftade fall individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar fattas av smittskyddsläkare. Rektor ska kontaktas.

Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan är det viktigt att hen går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro och att inte nå målen.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan Corona- det här gällerlänk till annan webbplats

I kommunens lokaler sitter nu lappar uppe med budskapet "Är du förkyld? Välkommen tillbaka en annan dag." Du har ett eget ansvar att bedöma vad som är att vara "förkyld". Är du sjuk ska du inte gå till jobbet eller lämna barnet på förskolan/grundskolan. Som förälder till barn i skolan har du ett stort ansvar i funderingen om barnet har en förkylning eller inte.

Vid tveksamhet läs mer på Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats eller 1177länk till annan webbplats som ger bra vägledning.

Barn som är friska bör gå till skolan. Får man symptom, har varit i ett riskområde och blir sjuk ska man stanna hemma.

Grundskolorna är öppna som vanligt. För elever i grundskolan gäller skolplikt. För Katedralskolans och vuxenutbildningens elever gäller distansundervisning från och med den 18 mars 2020.

Nej, vi ställer in de planerade språkresorna som skulle varit i närtid. Exakt vilka resor som drabbas kommer som information från din skola.

Denna sida uppdaterades 2020-03-27

Dela: