Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

2019-07-19

 

Viktigt att föräldrarna blir trygga för att inkludera barnen i samhället

Ghosoun Sawa började som projektledare för Språkvän i maj 2018. Hon har under året arbetat för att främja integration och inkludering av nya svenskar i kommunen.

Språkvänsprojektet stödjer språkinlärning genom organiserade matchningar och möten samt ger språkvännerna möjlighet att delta i studiecirklar, aktiviteter och stadsnära odling. På så sätt ger projektet förutsättningar för nya relationer. Det är något vi har i lagt mycket tyngd på i projektet. Allt detta har underlättat integrationen för de nya svenskarna och att etablera sig i samhället.

Ett mycket lyckat projekt

Målen har uppfyllts. I projektet fick vi mer än 230 anmälningar från nyanmälda som söker språkvän via projektet. Antalet svenskar var något lägre, ca 170 personer.

- Jag har matchat etablerade svenskar med nya svenskar i Språkvänsprojektet. Projektet syftar för nysvenskarna till att lära sig svenska bättre, förstå kulturen och få en fot in i samhället. För de etablerade svenskarna är det ett sätt att möta nya människor och knyta nya kontakter, dela med sig av sin kunskap och få kulturutbyten.

Långt fler än 70 språkvänsmatchningar har skapats, fler än 20 gruppaktiviteter, studiecirklar/temaföreläsningar har genomförts och alla odlingslotter är bemannade. Vi har aktivitetskurser för kvinnor och män och hela familjen såsom cykelkurs och simkurser för kvinnor, datakurser med information om körkortsteori. Dessutom har vi arbetat med samhälls- och kommuninformation på flera språk, om till exempel evenemang och barn- och sommarlovsaktiviteter, för att nå nysvenskarna på bästa sätt.

- Odlingslotterna på Skaravallen har blivit en väldigt populär mötesplats efter våra grillfester och språkvänsräffar som vi ordnade under projektperioden. Detta har lyft upp hela området och blivit en öppen mötesplats för inte endast språkvänner utan även lokalbor och familjer med barn, konstaterar Ghosoun.

Till simskolan för kvinnor anmälde det sig 45 personer. Nu har det spridit sig och kvinnorna som lärt sig simma tar med sig sina barn till badhuset och är goda förebilder i vattnet.

Det har också varit föreläsningar om hur Sveriges myndigheter fungerar men även mer sociala träffar som grillkvällar vid odlingslotterna på Skaravallen och famlijedagar på Planteringen har anordnats.

- Människor utvecklar sig själva när de kan ta ansvar för sin egen situation. Där är språket nyckeln, Det kan vara svårt att förstå och fira nationaldagen om man inte vet varför vi firar den. Därför är det viktigt att någon som man får en relation till kan förklara och göra våra nya svenskar mer delaktiga, säger Ghosoun.

Vi behöver alla jobba med inkludering i samhället

- Det är viktigt att ständigt jobba med etablering, inkludering och integration. Det sköter sig inte själv, det är något som måste ingå i allt vi gör. Det har varit riktigt roligt att se resultaten under året som gått, säger Ghosoun.

Språkvän har stärkt samverkan med civilsamhället och organisationer i Skara. Samverkan kommer att fortsätta efter projekttidens slut med kurser som tack vare Språkvän som inlett och startat sociala sammanhang. Språkvän har hjälpt människor att träffas, nu bygger de själva sina relationer med varandra.

Kurser i simning och cykling kommer att fortsätta i höst genom Studieförbundet Vuxenskolan, och då för både kvinnor och män. Språkkaféet kommer att hållas på biblioteket till hösten.

I det nya kontaktcentrumet som ska inrymmas i det nya stadshuset kommer det att finnas kommunvägledare som kan flera språk och har erfarenhet av olika kulturer.

- Om föräldrarna känner sig trygga i språket och med information från kommunens verksamheter så kommer också barnen att delta i samhället mer fullt ut. Vet man som förälder inte att det finns en musikskola, för att det saknas information på hemspråket, innan man lärt sig svenska tillräckligt bra, då kommer barnen inte heller att ställas i kö där, avslutar Ghosoun.

Ghosoun jobbar sommaren ut med projektet.

Läs mer!

Vi gör varandra bättre

Hänt i Språkvän

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades 2019-07-22

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.