Kontakt

Kontakt

Projektledare Språkvän
Karin Lövgren 
Telefon 0511-326 50

< >

Om projektet Språkvän

Projektperiod

1 september 2016 - 31 december 2017

Syfte

Språkvän ger en möjlighet för nyanlända vuxna med grundläggande språkkunskaper att öva svenska, vilket är en nyckel till integration och etablering i Sverige. För etablerade skarabor erbjuder Språkvän en möjlighet att möta människor med andra livserfarenheter och kultur.

Det övergripande syftet med Språkvän är att motverka utanförskap och att

  1. Underlätta etableringen i samhället
  2. Skapa nätverk på individ-, lokal- och regionalnivå samt digitalt
  3. Stödja språkinlärningen

Mål

Öka den sociala hållbarheten i Skara kommun.

Deltagande parter

Studieförbundet Vuxenskolan, Skara missionsförsamling, Studiefrämjandet, Ljungstorps bygdegårdsförening, Svenska kyrkan Skara pastorat,Västergötlands idrottsförbund och Skara kommun.

Beskrivning av nuläget

Ökade flyktingströmmar och ett stort mottagande av nyanlända har gett ett ökat behov av mötesarenor för etablerade skarabor och nyanlända.

Projektlogg/tidsplan

2016-06-09 Projektansökan beviljad
2016-09-01 Projektet startar
2016-10-17 Projektledare tillsatt
2016-11-10 Uppstartsmöte för intresserade
2016-11-29 Gruppträff: Sports for you
2017-01-31 Gruppträff: Träffa ambulansen
2017-02-11 Gruppträff: Missionskyrkan
2017-03-11 Gruppträff: Internationella kvinnodagen
2017-03-20 Gruppträff: Språkvänskör
2017-04-05 Gruppträff: Astronomi
2017-05-xx Gruppträff: Cricketträff
2017-05-20 Gruppträff: Ljungstorps bygdegård
2017-06-10 Gruppträff: Minigolf på PlanteringenDenna sida uppdaterades 2017-03-27

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram