Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Kommunens organisation

Kommunens politiska ledning består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse med utskott. Till sin hjälp har den politiska ledningen tjänstemän på kommunledningsförvaltningen, som leds av kommundirektören.

Därutöver finns ett antal nämnder, som har det politiska ansvaret för verksamheten inom olika områden. Nämnderna ger uppdrag och ekonomiska resurser till kommunala enheter eller köper tjänster av privata entreprenörer. De har också ansvar för uppföljning av både verksamheten och det ekonomiska resultatet.

Nämnderna har stöd och hjälp av sina förvaltningskontor och dess medarbetare.

Vill du veta mer om hur kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder fungerar kan du läsa mer under politik och demokrati.

Kommundirektören

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman och anställs av kommunstyrelsen. Kommundirektören ansvarar för att alla politiskt fattade beslut verkställs och leder kommunens medarbetare tillsammans med en ledningsgrupp som består av en stab och förvaltningschefer. I staben ingår ekonomichef, kanslichef/jurist, personalchef, utvecklingschef och kommunikatonschef.

Denna sida uppdaterades 2020-01-14

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.