< >

Överförmyndare

Om någon på grund av sjukdom eller liknande förhållande behöver hjälp med att ta hand om sin ekonomi och/eller ta hand om sin person kan god man förordnas. Ingen blir idag omyndigförklarad, men om det krävs starkare hjälp kan förvaltare förordnas.

Organisation Överförmyndare Västra Skaraborg

Överförmyndaren i Skara ingår i organisationen Överförmyndare Västra Skaraborg med överförmyndaren i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping och Vara. Allt praktiskt arbete är delegerat till organisationen och har kontor i Stadshuset i Lidköping. Där sker handläggning av ärenden för gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarenskansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré. De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07:30-17:00 samt fredagar klockan 07:30-16:00.

Besöksadress

Stadshuset, Skaragatan 8, Lidköping

Telefon, telefontider och e-post

Telefon 0510-77 00 00
Tisdagar kl 09.00-12.00
Torsdagar kl 13.00-15.00

E-post kommun@lidkoping.se 

Överförmyndaren i Skara

Enligt kommunallagen måste det i varje kommun finnas en av kommunfullmäktige vald överförmyndare. I Skara är Gunnar Wilsson vald överförmyndare och Per-Åke Pettersson ersättare.

Överförmyndaren i Skara har besökstid på tisdagar, mer information finner du under Kontakt till höger på sidan.

Denna sida uppdaterades 2019-05-06

Dela: