Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Medborgarundersökning 2013

Varje år genomför Skara kommun i samarbete med Statistiska centralbyrån en modborgarundersökning. Den senast färdigställda gjordes under hösten 2013.  
Ett urval av kommuninvånarna, 1200 stycken, fick svara på frågor om

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Möjligheter till inflytande

Resultatet av 2014 års medborgarundersöknng redovisas i december.

Skara som en plats att leva och bo på

Skaras medborgare är mest nöjda med bostäder, utbildningsmöjligheterna och kommunikationerna. Tryggheten har förbättrats stadigt sedan 2007 för Skara, men är fortfarande en fråga som bör prioriteras. Likaså bör fritidsmöjligheter prioriteras. Det kommersiella utbudet skulle kunna förbättras om möjligt.

Nöjd-Region-Index för Skara är 54.

Genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen våren och hösten 2013 är 59. Nöjd-Region-Index för kommunerna i samma storleksklass (15 000-19 999) är 58. Kommunens Nöjd-Region-Index ligger ungefär på samma nivå som för 2012.

Kommunens verksamheter

Bland kommunens egna verksamheter är Skaraborna framförallt nöjda med verksamheterna vatten och avlopp, räddningstjänsten, idrotts- och motionsanläggningar samt renhållning och sophämtning. Verksamheter som bör prioriteras är miljöarbete, gator och vägar, äldreomsorgen, stöd för utsatta personer och grundskolan.

Nöjd-Medborgar-Index är 53.

Genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen våren och hösten 2013 är 53. Nöjd-Medborgar-Index för kommunerna i samma storleksklass som Skara är 54. Betyget för kommunens verksamheter i undersökningen 2012 var 54.

Inflytande i kommunen

Undersökningen visar att invånarna är mest nöjda med information från kommunen och möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker. Frågor som behöver prioriteras är förtroendeför politiker och högre tjänstemän och möjligheten att kunna påverka.

Nöjd-Inflytande–Index är 38.

Genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen våren och hösten 2013 är 39. Nöjd-Inflytande-Index för kommunerna i samma storleksklass som Skara är 40.Helhetsbetyget för inflytandet i kommunen har legat på ungefär samma nivå i samtliga mätningar i Skara sedan 2007.

Om undersökningen

Medborgarundersökningen genomfördes mellan den 19 september och den 8 november 2013. Ett urval på 1200 personer i åldrarna 18-84 år fick möjlighet att svara på enkäten. Svarsandelen blev ungefär 50 procent, eller 590 personer.

Personerna har uppmanats att besvara frågorna utifrån ”vad de tror eller tycker om” området som frågorna gällde.

Totalt deltog 63 kommuner i medborgarundersökningen hösten 2013. Jämförelserna med resultatet för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 132 kommuner som var med i undersökningen våren och hösten 2013.

Skara kommun har deltagit i medborgarundersökningen hösten 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 och hösten 2013.

Denna sida uppdaterades 2014-11-18

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram