Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Medborgarundersökning 2018 - kort sammanfattning

Varje år genomför Skara kommun i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning. SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt som ett av flera verktyg för att få en bra bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Det blir en temperaturmätare på övergripande nivå för att identifiera områden som Skara kommun behöver titta vidare på. Den senast färdigställda gjordes under hösten 2018. Ett urval av kommuninvånarna, 1 200 stycken, fick svara på frågor om

  • Kommunen som en plats att bo och leva på (NRI, Nöjd-Region-Index)
  • Kommunens verksamheter (NMI, Nöjd-Medborgar-Index)
  • Medborgarnas möjligheter till inflytande (NII, Nöjd-Inflytande-Index)

Resultatet av 2018 års medborgarundersökning visar en förbättring mot föregående års mätning inom alla tre (NRI, NMI, NII) frågeområdens helhetsbetyg.

Skara som en plats att leva och bo på (NRI)

Skaras medborgare är mest nöjda med kommersiellt utbud, utbildningsmöjligheter och fritidsmöjligheter. Den upplevda Tryggheten är dock den enda av alla frågeområden som har minskade något för Skara, noterat är att kvinnors upplevda Trygghet har ökat från 2017 års undersökning, Trygghetsfrågan är fortfarande en fråga som bör prioriteras. Likaså bör bostäder prioriteras.

Nöjd-Region-Index för Skara är 54.

Genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen hösten 2018 är 62. Nöjd-Region-Index för kommunerna i samma storleksklass (15 000-19 999) är 63. Kommunens Nöjd-Region-Index i undersökningen 2017, var 52.

Kommunens verksamheter (NMI)

Bland kommunens egna verksamheter är Skaraborna framförallt nöjda med verksamheterna vatten och avlopp, räddningstjänsten, idrotts- och motionsanläggningar samt kultur. Verksamheter som bör prioriteras är grundskola, Gator och vägar, Gymnasieskolan, stöd för utsatta personer, äldreomsorgen och Förskolan.

Nöjd-Medborgar-Index är 54.

Genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen hösten 2018 är 56. Nöjd-Medborgar-Index för kommunerna i samma storleksklass som Skara är 56. Kommunens Nöjd-Medborgar-Index i undersökningen 2017, var 52.

Inflytande i kommunen (NII)

Undersökningen visar att invånarna är mest nöjda med information från kommunen och möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker. Frågor som behöver prioriteras är förtroende för politiker och högre tjänstemän och möjligheten att kunna påverka.

Nöjd-Inflytande–Index är 40.

Genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen hösten 2018 är 42. Nöjd-Inflytande-Index för kommunerna i samma storleksklass som Skara är 42. Helhetsbetyget för inflytandet i kommunen har legat på ungefär samma nivå i samtliga mätningar i Skara sedan 2007. Kommunens Nöjd-Inflytande-Index i undersökningen 2017, var 39.

Om undersökningen

Medborgarundersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 5 november 2018. Ett urval på 1200 personer i åldrarna 18-84 år fick möjlighet att svara på enkäten. Svarsandelen för Skara kommun blev 43 procent vilket är en ökning mot föregående års mätning med 3 procent. För samtliga deltagande kommuner blev genomsnittlig svarsfrekvens 2018, 41 procent.

Personerna har uppmanats att besvara frågorna utifrån ”vad de tror eller tycker om” området som frågorna gällde.

Totalt deltog 111 kommuner i medborgarundersökningen 2018. Jämförelserna med resultatet för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 111 kommuner som var med i undersökningen 2018.

Skara kommun har deltagit i medborgarundersökningen hösten 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 och hösten 2018.

Undersökningen kommer även att ske 2019, under augusti och oktober månad. Resultatet beräknas publiceras i december 2019.

Denna sida uppdaterades 2019-12-20

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.