Kontakt

Kontakt

Näringslivsstrateg
Helena Nyman Friberg
Telefon 0511-320 06

< >

Öppna jämförelser - företagsklimat

Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare.

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner m.fl.) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

I årets undersökning ligger Skara på en fortsatt god nivå och har ökat något i rakningen till 87 (89) bland de deltagande 171 kommunerna. I NKI (nöjd-kund-index) räknat har Skara kommun gått från 70 till 71.

Rapporten i sin helhet

Öppna jämförelser företagsklimat 2017PDF

Öppen jämförelse företagsklimat 2018 kommer att presenteras i början av maj 2019.

Denna sida uppdaterades 2018-05-02

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.