Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Bakre raden från vänster: Ordförandet Rune Skogsberg, verksamhetsledare Lovisa Johansson Hollsten, vice ordförande Katarina Sundberg, verksamhetsutvecklare Emma Häggberg

< >

Landsbygdsutveckling Leader Nordvästra Skaraborg

Har du en idé som utvecklar landsbygden? Nu kan du  söka projektstöd hos Leader Nordvästra Skaraborg.

Vad är Leader?

Leader Nordvästra Skaraborg är en del av EU:s landsbygdsprogram 2014-2020, som syftar till att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling på landsbygden.

Metoden bygger på att ideell, privat och offentlig sektor samarbetar i partnerskap. Syftet är att stimulera landsbygden genom att skapa fler arbetstillfällen, besöksmål, nya tjänster eller produkter och bidra till en ökad livskvalitet. Med begreppet Landsbygd menas i detta fall hela kommunerna med undantag av de tätorter som har fler än 20 000 invånare.

Organisationen består av en lokal utvecklingsgrupp, LAG, med representanter ifrån offentlig, privat och ideell sektor. LAG fattar beslut om vilka projekt som beviljas medel, utifrån valda fokusområden. Leaderkansliet stöttar sökande under ansökningsprocessen och under projektets gång.

Leader Nordvästra Skaraborg består av kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara kommun. Leaderkansliet finns på Green Tech Park i Skara.

Vilka kan söka projektstöd hos Leader Nordvästra Skaraborg?

I stort sätt alla typer av föreningar, företag, kommuner, organisationer, aktörer inom turism och kultur med flera. Man kan som enskild privatperson inte söka medel hos Leader Nordvästra Skaraborg. Målen och insatsområdena har en bredd som gör att det finns utrymme för en variation av projektidéer.

Nordvästra Skaraborg - där kreativitet och naturresurser ger livskraft

Leaderområdet har blivit tilldelat 58 500 402 kronor vilket också är den störst LAG-budget i hela Sverige för leaderperioden 2014-2020.

Budgeten är fördelad i tre fonder; Landsbygdsfonden, Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden. 

För den nuvarande projektperioden finns följande övergripande mål:

  • Fler utvecklande besöksdestinationer och unika besöksmål med hög kvalité.
  • Naturresurser är en utgångspunkt för produktion och konsumtion som sker utifrån lokal ledd utveckling.
  • Kreativiteten flödar och innovationskraften är hög.

I utvecklingsstrategin kan du läsa om vilka områden som  prioriteras.

Mer information om Leader och projektstöd finns att läsa på föreningens hemsida. Där hittar du även ansökningshandlingar. Ta gärna kontakt med Leader-kontoret och diskutera din idé.

 

 

Denna sida uppdaterades 2018-04-27

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.