Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Kommunala råd

I Skara kommun finns det tre råd: Kommunala penisonärsrådet (KPR), Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) och Folkhälsorådet.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och information mellan Skara kommun och pensionärsföreningarna i kommunen.

KPR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Varje pensionärsförening som är ansluten till en riksorganisation har har en representant och en ersättare i KPR.

Syftet med KPR är bland annat att:

  • förstärka inflytandet i alla frågor som rör pensionärer
  • verka för att pensionärernas frågor beaktas i verksamhetsplaneringar i kommunens styrelser, nämnder och bolag
  • vara remissorgan i frågor som berör pensionärer
  • vara forum för opinionsbildning och spridning av kunskap

Protokoll för KPR


Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) är ett organ för samarbete mellan handikappföreningarna och kommunens styrelser, nämnder och bolag.

Det är ett remissorgan med överläggningsrätt i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. KRF består av 8 ledamöter och 7 ersättare.

Rådet representerar sex olika områden: kognition, syn, hörsel, rörelsehinder, psykiatri och medicin.

Syftet med KRF är bland annat att personer med funktionsnedsättning ska få större delaktighet i samhället.

Protokoll för KRF

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016
2017
2018
2019


Folkälsorådet

Folkhälsorådet är ett strategiskt råd som är rådgivande till kommunstyrelsen i frågor som berör folkhälsa och brottsförebyggande arbete. Det är ett samverkansorgan mellan Skara kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Rådet består av 5 ledamöter.

Rådets arbete ska stärka samverkan i lokalsamhället mellan de två huvudmännen när det gäller tidiga och hälsofrämjande insatser.

Arbetet strävar mot det nationella folkhälsomålet Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Folkhälsorådet i Skara har olika prioriterade områden varje år som utgår från det nationella folkhälsåmålet.

Denna sida uppdaterades 2019-11-19

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.