< >

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens skol- och förskoleverksamhet. Till området hör till exempel:

  • förskoleverksamhet
  • grundskola med skolbarnomsorg
  • familjecentral
  • särskola
  • gymnasieskola
  • musikskola
  • fritidsgårdsverksamhet
  • vuxenutbildning

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter

Ersättare                     

Lotta Grönlund Plöen (M), ordförande

Susanne Loska (M)

Birgit Bjelkengren (C), 1:e vice ordf.

Gunnar Sporrong (M)

Therese Kristiansson (S), 2:e vice ordf.

Karin Schmidt (L)

Doris Danielsson (C)

Suzanne Johansson (C)             

Tommy Schalén (M)

Zimon Brohede (KD)

Mikael Börjesson (KD)

Jessica Hjärtqvist (S) 

Håkan Ehn (S)

Camilla Skog (S)     

Sven Gustafsson (S)

Shukrije Hiseni (S)

Bo Karlsson (V)

Ann Skoglöf Parknert (S)

Magnus Gunnarsson (MP)

Susanne Staf (V)

Therese Holm (SD)

Silvia Persson (SD)

 

Denna sida uppdaterades 2019-11-12

Dela: