< >

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden har som uppgift att vara ledningsfuktion vid extraordinära händelser som berör kommunen. Krisledningsnämnden stöds av en krisledningsgrupp som upprättas och leds av kommundirektören enligt kommunens krisledningsplan. 

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.

Ledamöter

Ersättare

Ylva Pettersson (M), ordförande

Mehari Tesfai (L)

Fredrik Nordström (S), vice ordförande

Leif Brohede (KD)              

Lars Berg (L)

Josefine Thimberg (S)

Håkan Ehn (S)

Michael Karlsson (S)

Ove Berlin (SD)

Therese Holm (SD)


Denna sida uppdaterades 2020-03-16

Dela: