< >

Lönenämnden

Kommunerna Skara och Götene har en gemensam lönenämnd. Löneenheten med anställda är lokaliserad i Götene kommun. 

Götene-Skara gemensamma lönenämnd har fyra ledamöter, av vilka kommunerna utser två vardera. Götene kommun utser ordförande samt 2:e vice ordförande och Skara kommun vice ordförande.

Ledamöter och ersättare i Götene-Skara gemensamma lönenämnd

Rerpresenanter för Skara kommun:

Ledamöter

Ersättare

Patrik Grönlund (M), vice ordförande

Suzanne Johansson (C)             

Ulla Hellberg (S)

Michael Karlsson (S)

 

Denna sida uppdaterades 2018-12-19

Dela: