< >

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden fattar myndighetsbeslut inom miljö och bygg.

Ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden

Ledamöter

Ersättare                        

Leif Brohede (KD), ordförande

Rolf Källman (M)

Daniel Andersson (S), vice ordförande

Marie Nilsson (M)

Håkan Gustafsson (C)

Lena Christersson (S)

Maarit Carrington (S)

Tommy Överfjord (S)

Therese Holm (SD)

Jan Walander (SD)

Denna sida uppdaterades 2019-05-10

Dela: