Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Nämnden för service och teknik

Skara och Götene kommuner har en gemensam nämnd för service och teknik. Förvaltningsledningen är lokaliserad till Skara kommun. I kommunerna ansvarar service och teknik för:

  • gator och parker
  • fastigheter (kommunens egna samt inhyrda lokaler)
  • kost
  • lokalvård

Nämnden för service och teknik har tio ledamöter, av vilka kommunerna utser fem vardera. Skara kommun utser ordförande och Götene kommun vice ordförande.


Ledamöter och ersättare
Ordförande: 
Karl-Gustav Bynke (L) 
Förste vice ordförande 
Clemens Nordentoft (GF) 
Andre vice ordförande 
Jan-Olof Bohlin (M)  
Tredje vice ordförande 
Magnus Johansson (M) 
  
Ledamöter SkaraLedamöter Götene
Karl-Gustaf Bynke (L)Maritha Hellqvist (S)
Josefine Thimberg (S)Göran Gustafsson (S)
Per Svensson (S)Magnus Johansson (M)
Jan-Olof Bohlin (M)Magnus Fredricsson (MP)
Joakim Kvarndal (C)Clemens Nordentoft (GF)
  
Ersättare SkaraErsättare Götene
Lennart Wilsson (S)Ulrika Durk (S)
Sune Johansson (S)Åke Fransson (S)
Susanne Loska (MP)Kristian Ribberheim (KD)
Sture Nilsson (M)Anna Dalström (C)
Karl-Gunnar Hugosson (KD)Lars-Erik Svahn (GF)

Denna sida uppdaterades 2015-12-09

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram