< >

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorgsförvaltningens tre avdelningar:

  • individ- och familjeomsorg
  • äldreomsorg
  • avdelningen för funktionshinder

Verksamheten styrs av socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen samt tvångslagstiftning.

Omsorgsnämndens vision

Att bidra till att skapa goda levnadsförhållanden samt medverka till gemenskap och delaktighet. Nämndens uppdrag är att nå samhällets mest utsatta så tidigt som möjligt och att så långt som möjligt ge önskat stöd inom det egna nätverket.

Ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden

Ledamöter

Ersättare

Gunilla Druve Jansson (C), ordförande

Marie Nilsson (M)

Ewa Karlsson (M), 1:e vice ordf.

Peter Thorvald (M)

Michael Karlsson (S), 2:e vice ordf.   

Anders Jonsson (C)

Lars Olén (M)

Christina Eliasson (C)

Ingrid Kvarnlöf (L)

Nasersha Arzoomand (KD)         

Karl-Gunnar Hugosson (KD)

Margaretha Holm (S)

Anna Helgesson (S)

Gezim Novoberdaliu (S)

Camilla Johansson (S)

Ferwoyni Tekie (S)

Johnny Edvinsson (V)

Magnus Gunnarsson (MP)

Margareta Ljunggren Demegård (MP)

Daniel Junehagen Sand (V)        

Oscar Holtner (SD)

Britt-Marie Johansson (SD)


Denna sida uppdaterades 2020-03-16

Dela: