Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Kommunens revisorer

Revisionen utgör ett av kommunfullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera den kommunala verksamheten.

Inför varje mandatperiod väljer kommunfullmäktige i Skara revisorer som ska granska kommunens verksamhet. I sitt granskningsarbete biträds revisorerna av sakkunniga biträden. Revisorerna väljs ur de politiska partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt, dvs. revisorerna kan inte genomföra omröstning i revisionsfrågor. Revisorerna är politiskt neutrala när de utför sitt revisionsuppdrag.

Uppgift

Revisorernas uppgift anges i kommunallagen där det framgår att revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. På samma sätt granskar revisorerna genom lekmannarevisorerna de kommunala företagen.

Inom denna ram ska revisorerna pröva om:

  • Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • Om räkenskaperna är rättvisande
  • Om kontrollen inom nämnderna är tillräcklig

Revisorernas granskningar och uppföljningar dokumenteras i revisionsrapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige.

Revisorerna granskar inte kommunens myndighetsbeslut mot enskilda kommuninvånare.

Kommunens revisorer 2015-2018

Eva Eriksson (C), ordförande 
Lars Bergdahl (S), vice ordförande
Barbro Berg (S)
Freddie Wendin (S)  
Mari Lönnerblad (S) 
Lars Olén (M)  
Fredrik Sääw (M)

Kommunens revisorer 2019-2022

Jan-Ove Gutegård Jakobsson (S), ordförande
Eva Eriksson (C), vice ordförande
Anita Afzelius-Alm (L)
Freddie Wendin (S)
Lasse Fredman (S)
Ulf Frejinger (M)

 

Denna sida uppdaterades 2018-10-16

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.