Ställ din fråga om kommunens årsredovisning eller budget. Skicka in din fråga idag!

< >

Allmänhetens frågestund

Vid två av kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Där kan du som är bosatt i Skara kommun ställa frågor som gäller en kommunal verksamhet som redovisas i årsredovisningen eller budgeten till den ordförande i den nämnd/bolag som frågan tillhör.

Kommande datum för Allmänhetens frågestund:

  • 27 april 2020 - När fullmäktige behandlar ärendet om årsredovisningen
  • 15 juni 2020 - När fullmäktige behandlar ärendet om budgeten

På mötet kan du komma och ställa dina frågor eller låta kommunfullmäktiges ordförande läsa upp dem. De som besvarar frågorna är kommunalråd eller ordförande i den nämnd/bolag som frågan tillhör.

Fullständiga regler för allmänhetens frågestund finns under § 24b i arbetsordningen för kommunfullmäktige som du hittar under styrdokument.

Så här gör du:

Du skickar din fråga skriftligen till kommunens kanslienhet senast klockan 12:00 onsdagen innan kommunfullmäktiges sammanträde.

Du kan antingen maila, posta eller själv överlämna din fråga till kanslienheten på nedanstående adresser. Glöm inte att skriva ditt namn och märk e-postmeddelandet/kuvertet med "Allmänhetens frågestund".

Postadress: Skara stadshus, Kanslienheten, Södra kyrkogatan 2, 532 88 Skara

E-post: skara.kommun@skara.se

Denna sida uppdaterades 2019-11-19

Dela: