Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Kommande sammanträde

Kungörelse med föredragningslistan till kommunfullmäktiges nästa sammanträde publiceras här i samband med annonsering av sammanträdet, vilket sker ca 10 dagar före utsatt dag.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls normalt i Djäkneskolans aula. Handlingar till sammanträden kan erhållas hos Kommunledningskontoret, Stortorget 2, Skara, tel 0511-324 39.

Nästa sammanträde

Kommunfullmäktige i Skara sammanträder måndagen den 25 september 2017, klockan 18:30 i Djäkneskolans aula, för behandling av följande ärenden:

 1. Upprop
 2. Val av protokollsjusterare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Remittering av motioner
 5. Besvarande av eventuella interpellationer
 6. Besvarande av eventuella frågor
 7. Riktlinjer avseende representation, minnesgåvor och mutor och jäv i Skara kommun
 8. Erbjudande om delägarskap i Inera SKL dnr 16/04367
 9. Verksamhetsutredning och förprojektering stadshus i Djäknehuset
 10. Ny avfallstaxa för AÖS-kommunerna från och med 1 januari 2018
 11. Varas medlemskap i kommunalförbundet Göliska IT (samt ny förbundsordning)
 12. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Västra Skaraborg för 2016
 13. Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Skaraborgsvatten för 2016
 14. Besvarande av motion om tillgängligheten av Skara kommuns handlingar för ökat demokratiskt inflytande (M)
 15. Besvarande av motionen om reglementet/rutinen för snöröjning i Skara kommun (KD)
 16. Besvarande av motionen om att tillämpa den s.k. överenskommelsen i det sociala arbetet (KD)
 17. Besvarande av motionen om att revidera personalstrategin för att komplettera med riktlinjer gör att behålla och värna om personal och dess kompetens (M)
 18. Valärenden
 19. Anmälningsärenden

 

Skara den 11 september 2017

Jessica Bredenberg          Mikael Hätting

Ordförande                      Sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret, Stortorget 2.

Den som har svårt för trapporna upp till aulan på grund av funktionsnedsättning kan kontakta kansliavdelningen 0511-324 39 eller 0511-324 66 så ordnas assistans.

Välkomna! 

Denna sida uppdaterades 2017-09-12

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.